Nora kommun fortsätter med FamSam

By on 3 februari, 2023
Foto: Nora kommun

Kommunstyrelsen för Nora kommun beslutade under januari att fortsätta arbetet med familjesamverkansteamet samt att bjuda in kommunerna i Norra Örebro län till att fortsätta med samarbetet.

Familjesamverkansteamet eller förkortat ”FamSam” är en välfärdssatsning som finns till för familjer som har kontakt med flera kommunala eller regionala verksamheter. Genom FamSam kan vårdnadshavare, barn och verksamheter få stöd i att hålla ihop alla kontakter och hjälpa till att samla alla som finns runt familjen på ett och samma möte.

Teamet är med och skapar god samverkan, ökar familjens upplevelse av stöd, bidrar till att utsatta barn och familjer kan få hjälp tidigare med rätt insatser, ger ökad förståelse för olika verksamheter och ökat kunskapsutbyte mellan professionerna samt är tidsbesparande för alla inblandade.

– FamSam stärker ytterligare våra möjligheter att ge effektiv och trygg hjälp till familjer med behov av olika stödinsatser, säger kommunstyrelsens ordförande Dan Pierre (M), funktioner som annars är svåra för en mindre kommun att erbjuda.

– FamSam ger ett förstärkt stöd till de som behöver det mest. Det bredare arbetet som sätter hela familjens behov i fokus är självklart något som vi vill fortsätta med i arbete med att bekämpa den psykiska ohälsan i Nora. säger kommunalråd Mikael Wahlberg (S)

Teamet är en frivillig stödverksamhet och har kontakt med familjen och verksamheterna inför, efter samt mellan mötena och har alltid barnets och familjens bästa i fokus.

– Familjesamverkansteamet är uppskattat av familjer med behov och ger oss ytterligare resurser att bidra med, det är då självklart att vi ska fortsätta erbjuda detta till våra invånare, säger kommunalråd Anna Karlsson (S).

Nora
Örebronyheter

Källa: Nora Kommun

You must be logged in to post a comment Login