Nu är planprogrammet för Brickebackenområdet godkänt

By on 6 september, 2021
Vy från sydväst. Illustration framtagen av Stadsbyggnad, Örebro kommun.

Fredag 3 september beslutade Programnämnd samhällsbyggnad att godkänna planprogrammet för Brickebackenområdet, planprogrammet kan nu ligga till grund för fortsatt planering och utveckling av Brickebacken och dess närområde.

Örebro kommun har tagit fram ett planprogram för Brickebacken och dess närområde. Målet med planprogrammet är att stadsdelen knyts samman med resten av staden, att ett levande centrum utvecklas samt att de kompletteringar som görs i form av bland annat bostäder, möter människors olika behov. Parkerna i området föreslås utvecklas till trivsamma mötesplatser. Ett mål är också att möjligheterna att cykla eller åka buss till och inom området ska förbättras.

Viktiga synpunkter från medborgare och organisationer

Under vintern 2019–2020 pågick ett samråd om planförslaget. Under denna tid fick medborgare, men också myndigheter, organisationer och berörda fastighetsägare, möjlighet att lämna synpunkter på planprogrammet:

– Vi har bearbetat planförslaget efter att det kommit in synpunkter under samrådet, samt med anledning av två utredningar som tagits fram efter samrådet; en dagvattenutredning och en arkeologisk utredning. Det visade sig vara värdefulla inspel i arbetet och vi har nu utvecklat förslaget. Två så kallade hållbarhetsparker har även pekats ut på platser som ligger i strategiska lägen och kan bli gröna mötesplatser, berättar Sofia Larsson, planarkitekt på Stadsbyggnad.

Efter samrådet och de två utredningarna, har bland annat ett verksamhetsområde i norra delen av planområdet utgått. Detta innebär att planerna för det området skjuts på obestämd tid och utreds vidare.

– Vi har fått in många värdefulla synpunkter. Verksamhetsområdet där Sörbyskogen idag finns, är inte längre med inom planområdet och kommer inte att påverkas av det här arbetet. Vi har nu tagit beslut om att godkänna planprogrammet, som kommer ligga till grund för fortsatt planering och utveckling av området, säger Ullis Sandberg (S) ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

Under samrådet inkom 61 synpunkter som kommunen tagit ställning till, sammanställt och kommenterat i en samrådsredogörelse. Under 2018 genomfördes även ett antal fördialoger för att ge möjlighet till insyn och få tillfälle att lämna medskick i ett tidigt skede. Sammanställningen av fördialogerna och samrådsredogörelsen finns att ta del av tillsammans med det godkända planprogrammet på orebro.se/planprogrambrickebacken.

Örebro | Brickebacken
Örebronyheter

Källa Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login