Nu kommer Hjärtebarnsturen till Örebro.

Av på 10 maj, 2013

På fredag kommer Hjärtebarnsturen till Örebro. Det bjuds på aktiviteter för barnen och föreläsningar till de vuxna. Allt till förmån för Hjärtebarnsfonden!
Med på startlinjen på lördag morgon från Örebro står bland andra racingföraren Richard Göransson, skidlandslagets läkare Magnus Dyborn och tidigare förbundskaptenen i skidlandslaget Christer Skog.

Sammanlagt ska 221 mil cyklas på 16 dagar.
Innan de 16 dagarna är över kommer dessutom till exempel Agneta Sjödin, Staffan Olsson, Bernt Johansson, Torgny Mogren, Emma Igelström, Richard Herrey, Tobias Karlsson, Pamela Andersson, Micke Leijnegard, Kayo, Linus Wahlgren och många fler att ha cyklat minst en etapp för att stödja Hjärtebarnsfonden.

Till förmån för Hjärtebarnsfonden
Hjärtebarnsturen är en cykeltur på drygt 2 200 km som genomförs 6-21 maj 2013. Turen startar i Östersund och via stora delar av Mellansverige avslutas den i Falun. Dagsetapperna är mellan 9-23 mil. Sammanlagt 14 orter kommer att få besök av Hjärtebarnsturen och i samband med besöket/stoppet arrangeras kostnadsfria föreläsningar och olika aktiviteter. Flera kända artister, idrottsmän och profiler kommer att köra någon eller några av sträckorna för att hjälpa till att skapa ett intresse kring arrangemanget och därmed generera högre intäkter till Hjärtebarnsfonden.

Den 13 maj genomförs en etapp mellan Uppsala och Stockholm där många av profilerna deltar.

– Vi, Hjärtebarnsfonden, ser detta projekt som ett sätt att sprida kunskap om medfödda hjärtfel. Med de gåvor som vi får kommer vi kunna göra mer för de som drabbats. Vi kommer att ordna läger, stödja drabbade familjer ekonomiskt och bekosta forskning om hjärtfel, säger Ulf Grape, ordförande Hjärtebarnsfonden.

Faktaruta
Det föds tre barn om dagen med hjärtfel. Två tredjedelar av dem behöver opereras för att överleva. Barnhjärtkirurgin har gjort stora framsteg men trots det får många barn med hjärtfel en bestående funktionsnedsättning. Hjärtebarnsfonden hjälper barnen och deras familjer genom stöd, aktiviteter, forskning och att sprida kunskap om barn med hjärtfel. Hjärtebarnsfonden har ett så kallat 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in