Nu ska 110 000 svenska ungdomar göra sin plikt

By on 8 januari, 2024
Nu är det dags att besvara mönstringsunderlaget.
Bild: Micael Carlsson via Plikt- och prövningsverket

Nästan alla svenska medborgare som fyller 18 under året är enligt lagen om totalförsvarsplikt skyldiga att lämna uppgifter till mönstringsunderlaget, som är det första steget mot mönstringen och i förlängningen en grundutbildning med värnplikt.

Innan jul fick alla som ska svara på mönstringsunderlaget en informationsbroschyr hemskickad. Det rör sig om cirka 110 000 ungdomar födda 2006. Broschyren innehåller information om mönstringsunderlaget, mönstringen, grundutbildning med värnplikt samt rätten att vara vapenfri och är en del av myndighetens informationsuppdrag.

Informationsuppdraget innebär att Plikt- och prövningsverket har ett särskilt ansvar för att information om innebörden av lagen om totalförsvarsplikt sprids till de som ska svara på mönstringsunderlaget. Ett ansvar som framgår av både förordningen om totalförsvarsplikt och av myndighetens instruktion.

Mönstring för omkring 28 000 ungdomar 

Mönstringsunderlaget består av fyrtiotalet frågor och tar ungefär femton minuter att besvara.  Frågorna är en självskattning och handlar bland annat om hälsan, skolan, intressen och ens personlighet. Från det att man fått brevet har man 14 dagar på sig att logga in på webben och besvara frågorna. Mönstringsunderlaget skickas ut under ett antal veckor så alla får det inte samtidigt.

Utifrån svaren på mönstringsunderlaget väljer Plikt- och prövningsverket ut de cirka 28 000 som bedöms ha bäst förutsättningar att klara mönstringen och i förlängningen en grundutbildning med värnplikt och kallar dem till mönstring. Besked om man kallas till mönstring eller inte skickas ut i mars. Mönstringen för denna årskull startar i slutet av maj 2024 och pågår till april 2025.

– Vi lever i ett land med många rättigheter och friheter. Med det kommer också en del skyldigheter, bland annat skyldigheten att besvara mönstringsunderlaget, att mönstra och att genomföra grundutbildning med värnplikt. Det är skyldigheter man har alldeles oavsett vad man själv tycker om det och syftet är Sveriges behov av ett militärt försvar och att bemanna krigsorganisationen, säger Christina Malm, generaldirektör på Plikt- och prövningsverket.

8 000 grundutbildningsplatser

För de som inte blir kallade till mönstring finns möjlighet att göra en egen ansökan eller att engagera sig i en frivillig försvarsorganisation. Det är cirka 8 000 utbildningsplatser som ska fyllas av både de som kallas till mönstring och de som gör en egen ansökan. Grundutbildning med värnplikt kommer att genomföras först efter att ungdomarna avslutat sina gymnasiestudier.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Plikt- och prövningsverket

You must be logged in to post a comment Login