Nu ska fler lärarassistenter utbildas i Örebro

Av på 15 maj, 2022

Enligt en majoritet av de tillfrågade lärarna i en ny enkät har pandemin orsakat ohållbara arbetsförhållanden, främst på grund av ökad arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress. Nära hälften uppger att de övervägt att sluta under de senaste 12 månaderna som en konsekvens.

En lösning som efterfrågas är ökat personalstöd och mot bakgrund av detta ska utbildnings- och bemanningsaktören Lernia nu till hösten utbilda fler lärarassistenter genom en yrkeshögskoleutbildning i Örebro.

I Lärarförbundets rapport från februari i år svarar 86 procent av lärarna att de upplever att pandemin har lett till ökad arbetsbelastning. En majoritet upplever även att skolan inte satt in åtgärder för att minska den, och en åtgärd som lärarna själva för fram är ökat personalstöd. 4 av 10 lärare har övervägt att sluta under de senaste 12 månaderna på grund av den ohållbara situationen. För att möta de nya kompetensbehoven av avlastning startar Lernia nu utbildningen ”Lärarassistent med specialisering inom inkludering” som bedrivs med bas i Örebro.

– På grund av den rådande lärarbristen har vi sett ett ökat behov av lärarassistenter som kan vara med och hjälpa lärare och eleverna att fokusera på det som är viktigt, lärandet. Lärarassistenterna ska fungera som ett komplement och en stödfunktion för att möjliggöra en god arbetsmiljö, säger Anna-Karin Pantzar, Regionchef på Lernia Yrkeshögskola.

Att många lärare är överarbetade och att det råder personalbrist har varit känt sedan länge. För att komma till rätta med detta finns det sedan 2019 ett statsbidrag som kommuner kan söka för att anställa lärarassistenter. Tanken är att lärarassistenter ska frigöra mer undervisningstid för lärarna och kunna bidra med kompetens för nya typer av behov. Amra Kunc har tidigare gått utbildningen och jobbar idag som lärarassistent.

– Lärarna hinner inte med och de behöver hjälp med alla andra uppgifter som tar tid så att de kan koncentrera sig på undervisning av elever, därför fyller vi en samhällsnyttig funktion. I klasser med elever med olika bakgrund och olika modersmål är det också viktigt att undervisningen kan anpassas så att det blir bra för alla elever, säger Amra Kunc.

Utbildningen bedrivs på distans och är nu öppen för ansökan fram till 31 maj, med start i augusti 2022.

Örebro
Örebronyheter

Källa Lernia

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in