Ny hyra klar för 2023

By on 7 februari, 2023
ÖBO och Hyresgästföreningen har nu kommit överens om ny hyresnivå för bostäder 2023.
Bild: ÖBO

ÖrebroBostäder AB (ÖBO) och Hyresgästföreningen har kommit överens om en ny hyresnivå för bostäder 2023. För de allra flesta innebär överenskommelsen en hyreshöjning på 4,95 procent från 1 mars.

Undantag görs för bostäder med kallhyra och för de med de allra högsta hyrorna, där hyreshöjningen i stället blir 3,65 respektive 3,0 procent. Studentlägenheter höjs med 4,95 procent från 1 augusti.

Hyresjusteringen baseras på kostnadsutvecklingen för ÖBO och en bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen.

Hyresjustering:

  • Bostadshyran höjs med 4,95 procent från 1 mars. Detta gäller även för förråd och parkeringar.
    .
  • Undantag för bostäder med kallhyra som höjs med 3,65 procent från 1 mars.
    .
  • Undantag för nyproducerade bostäder med de allra högsta hyrorna där hyran höjs med 3,0 procent från 1 mars.
    .
  • Studentlägenheter höjs med 4,95 procent från 1 augusti.

ÖBO står mitt i ett ansträngt ekonomiskt läge. Den osäkra marknaden och de höga kostnadsökningarna påverkar starkt förutsättningarna att driva verksamheten.

Detta, tillsammans med de nya övergripande spelreglerna som hyresmarknadens parter enats om innan årets förhandling, har inneburit svårare förhandlingar än på mycket länge.

Under dessa förutsättningar har ÖBO och Hyresgästföreningen enats om en ny hyresnivå som båda parter kunnat acceptera , som man anser balanserar ett stort samhällsekonomiskt ansvar med vårt behov av ökade intäkter på ett rimligt sätt.

– Vi är tacksamma för att vi, även om förhandlingen först strandade, kunnat ta oss i mål genom lokal förhandling. Vi är i det stora hela tillfreds med utfallet av årets överenskommelse. Vårt yrkande och behov var betydligt högre, men i en förhandling behöver man vara beredd på att hitta kompromisser. Vi tycker att vi i den här kompromissen tar ett samhällsekonomiskt ansvar. Efter att ha anpassat 2023 års budget, hoppas vi ändå klara våra resultatmål, säger Ulf Rohlén, vd på ÖBO.

Ekonomi | Örebro
Örebronyheter

Källa: ÖBO

You must be logged in to post a comment Login