Ny rapport visar hur EU:s regionalfond bidragit till utveckling i Örebro län

By on 16 februari, 2022

Hur kan robotik bli den ledande tvärsektoriella tekniken på en global marknad? Hur ska antalet elbilar på vägarna bli fler? Och hur ökar vi kommersialiseringen av innovationer inom vården? Det är frågor som några EU-projekt i Uppsala, Västmanlands, Sörmlands, Östergötlands och Örebro län har jobbat med de senaste åren. En ny rapport visar resultaten för de avslutade projekten.

Under sju år har EU tillsammans med regionala offentliga och privata aktörer investerat drygt 12 miljarder kronor i mer än 1000 projekt i hela Sverige. I Östra Mellansverige handlar det om närmare 428 miljoner kronor.

-I Östra Mellansverige kan vi se att Regionalfonden framförallt har bidragit till en storregional samverkan. Denna samverkan mellan de fem länen bedöms i sin tur ha bidragit till en ökad konkurrenskraft genom strategiskt viktiga projekt som möter gemensamma utmaningar i regionen, säger Isabelle Canderskog, programansvarig.

Rapporten beskriver alla avslutade projekt. Projekten finns beskrivna på en överskådlig sida med bakgrundsproblematik, målsättningar, arbetssätt och resultat.

-Det vi kan se i projektportföljen är att det finns en bredd av projekt. Många innefattar samverkan mellan flera aktörer medan andra är mer avgränsade men syftar då ofta till att testa nya modeller som sedan kan spridas.

Rapporten ger alltså en överblick över vilka insatsområden och projekt som pengarna har gått till, vilket passar bra i slutskedet av programperioden som EU befinner sig i. Nu väntar en ny programperiod runt knuten, med nya investeringar, insatsområden och mål.

-De stora, gemensamma utmaningarna i regionen kommer att få ännu mer fokus fortsättningsvis och ligger till grund för det program som har tagits fram till nästa programperiod. Vi berättar mer om det på vårt digitala lanseringsevent 3 maj, säger Isabelle Canderskog.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Tillväxtverket

You must be logged in to post a comment Login