Ny uppfinning ger synskadade simmare möjlighet att klara vändningar på egen hand

By on 16 januari, 2020

Daniele Cardinale, test-och träningsrådgivare på Bosön, Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum, doktor i idrottsvetenskap och forskare inom idrottsfysiologi på GIH, har tilldelats finansiering från Vinnova för att utveckla en ny uppfinning som ska underlätta vändningar för synskadade simmare. Uppfinningen består av olika sensorer som gör det möjligt för simmaren att klara sig utan en medhjälpare, så kallad tapper. Idén har namnet Breaking swimming barriers, BSB.

– Förhoppningen är att uppfinningen ska öka människors funktionsförmåga och undanröja hinder för delaktighet. Fler ska kunna få en meningsfull aktiv fritid och en bättre hälsa när deras möjligheter till självständig rörelse ökar, säger Daniele Cardinale.

Uppfinningen syftar till att:

  • Möjliggöra en ökad självständighet för synskadade simmare.
  • Minska kostnaderna för fritidsaktiviteter

Projektet som stöds av KTH och GIH Innovation, driv i samarbete med Adjunkt Jonas Willén från KTH Hälsoinformatik och logistik.

Den första prototypen kommer att testas under 2020.

– I Svensk simidrotts styrdokument Strategi 2025 är ett av de strategiska målen ”Svensk simidrott för alla” och ett av de övergripande målen är att tränings- och tävlingsverksamheten anpassas efter allas förmåga och möjlighet att delta. Vi behöver arbeta med att hitta vägar för att inkludera paraidrottare. I det ingår även att försöka hitta teniska lösningar som underlättar så att fler personer med synnedsättning kan komma i rörelse och inklueras i simidrotten. Därför ser vi mycket positivt på projektet Breaking swimming barriers, säger Mikael Jansson, förbundschef på Svensk Simidrott. 

Daniele Cardinale
Test-och träningsrådgivare på Bosön, Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum,
doktor i idrottsvetenskap, forskare inom idrottsfysiologi på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), koordinator och projektledare inom området innovation och entreprenörskap på Gymnastik och idrottshögskolan (GIH)

Sport | Simning
Örebronyheter

Källa Riksidrottsförbundet

You must be logged in to post a comment Login