Nya planer ska möjliggöra utvecklingsprogram

By on 16 juni, 2022
Bild: LindeKultur

Nya planer ska möjliggöra utvecklingsprogram för Lindessjön Runt från 2015, utvecklingsprogrammet för Lindessjön Runt – som togs fram 2015 – ska nu i möjligaste mån förverkligas.

Kommunstyrelsens utskott för stöd och strategi (USS) i Lindesbergs kommun uppdrar till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att ta fram detaljplaner som möjliggör utvecklingsförslagen i utvecklingsprogrammet i samråd med en politisk tillsatt referensgrupp.

Under 2015 togs en utvecklingsplan för vandringsleden Lindessjön runt (bilden) fram. Utvecklingsplanen har flera syften: Den ska utveckla Lindesjön runt till något som är en tillgång för invånarna i kommunen och en attraktion för besökare till Lindesbergs kommun. 

Planen innehåller förslag till åtgärder inom området samt prioriteringar av och kostnader för dessa. Vidare är det tänkt att planen ska fungera som ett underlag för kommunens budgetarbete. Tidshorisonten för utvecklingsplanen är tio år och sträcker sig fram till år 2025.

I medborgardialogen för översiktsplan för Lindesbergs tätort – som genomfördes vintern 2021–2022 – gavs invånare och besökare möjlighet att markera ut på kartor platser som de uppskattar och som anses ha utvecklingspotential. Strandpromenaden är ett stråk som pekats ut av många – både som favoritplats och som plats att fortsätta utveckla.

Delar av utvecklingsplanen har redan förverkligats: En utomhusteater vid Torphyttebäcken (bilden) och ett utomhusgym vid Lindesbergs Arena invigdes 2016 i samband med Lindedagen. Området nedanför Församlingshemmet har vidareutvecklats till en park som attraherar alla generationer – Generationsparken som invigdes på Lindedagen 2019.  Och området nedanför Strandskolan har fått bryggor för både badare och båtar.

Stora delar av strandpromenaden/Oscarsparken med mera omfattas av stadsplanen från 1926 vilket begränsar utvecklingsmöjligheterna. Det finns därför behov av att se över området och anpassa detaljplaner för att kunna genomföra förslagen i utvecklingsplanen samt idéerna som kommit in i medborgardialogen för tätorten.

Aktuellt område som berörs är från pumphuset i söder till gamla vårdcentralen i norr. 

Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login