Nytt stall i Karlslund – snart kan byggnationen börja

By on 25 mars, 2022
Vy över ridanläggningen.
Bildkälla: Örebro kommun.

Karlslundsområdet ska utvecklas till ett attraktivt rekreationsområde för både örebroare och besökare, en del av områdets utveckling är att bygga ett nytt stall och att förbättra befintlig ridanläggning, något som det nu har fattats ett tilldelningsbeslut om.

I Karlslund finns en av Sveriges största ridskolor med drygt 1000 medlemmar och 40 000 uppsittningar per år. Verksamheten behöver nu nya och bättre anpassade lokaler, för att säkerställa att både hästar, ridskoleelever och personal har en bra miljö. Örebro kommun har nu fattat ett tilldelningsbeslut för ridanläggningen, vilket är det första steget mot byggnation och renovering.

– Upprustningen av ridanläggningen i Karlslund är en efterlängtad satsning, inte bara för Karlslundsområdets utveckling, men även för en jämställd resursfördelning inom idrotten i Örebro. Att barn och unga ges möjlighet till en attraktiv fritid är viktigt ur flera perspektiv och det känns därför väldigt bra att vi nu tagit det första steget till att bygga ett nytt stall och förbättra befintlig anläggning så att det också uppfyller lagkrav, säger Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

För att skapa förutsättningar för en trygg, pedagogisk verksamhet för ridskolan samt en bättre djurhållning kommer ett nytt stall att byggas och befintliga anläggningar renoveras:

– Vi planerar för flera åtgärder, bland annat en övergång från spiltor till boxar. Det gör att ett nytt stall behövs för att inte behöva minska antal hästar i ridskolan. Vi kommer även iordningställa en karantänsdel och planerar för flera mindre åtgärder såsom ventilation, utgödsling och omklädningsrum, berättar Gustav Axberg, projektledare Stadsbyggnad.

Projekteringen sker i samverkan mellan Örebro kommun, tilldelad entreprenör och Örebro Fältrittklubb. Ambitionen är att det nya stallet och åtgärderna i befintliga byggnader ska vara klara under 2023/2024.

Vy över ridanläggningen.
Bildkälla: Örebro kommun.

Karlslundområdets utveckling

Karlslundsområdet ska utvecklas till ett attraktivt rekreationsområde för både örebroare och besökare. På orebro.se/karlslundsomradet finns mer information om utvecklingen, samt strategin för Karlslund som antogs av Programnämnd samhällsbyggnad under förra året.

Örebro | Karlslund
Örebronyheter

Källa Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login