Ökat antal försvinnanden under fjolåret

By on 5 januari, 2023
Bild: Missing People

Under 2022 fick den ideella sökorganisationen Missing People totalt in 542 anmälningar om försvunna personer i Sverige. Det är 69 fler än året innan. Av dessa ledde 314 till olika sökinsatser runt om i Sverige.

Ett år är till ända och det är dags att summera fjolåret.

Jouren på Missing People fick under 2022 ta emot 542 ärenden, med en topp under sommarmånaderna.

Av antalet ärenden ledde 314 till en aktiv sökinsats, vilket kan jämföras med 313 året innan.

Flest ärenden hade Stockholm (77), följt av Skåne (40), Göteborg (20), region Öst (19), Jönköping (14), och Blekinge (12). Blekinge sticker ut lite extra med 12 ärenden, vilket är dubbelt så många jämfört med 2021.

Jouren, som är bemannad dygnet runt alla dagar i veckan, hanterade nära 6 200 inkommande samtal under 2022.

– Vi märker en ökning av psykisk ohälsa, inte minst bland unga, vilket till viss del kan förklara ökningen av antalet anmälda försvinnanden, säger Christina ”Stina” Hjalmarsson som är jouransvarig och påpekar att Missing People blivit en allt viktigare och betydelsefull samhällsfunktion i att stötta anhöriga och hjälpa polisen i deras efterforskning av försvunna personer.

Speciellt för 2022 var också att Missing People deltog i rekordmånga LSO-insatser, det vill säga räddningstjänst. 25 insatser jämfört med 18 året innan.

Totalt 115 036 insatstimmar gick åt till att söka efter försvunna människor, jämfört med och 97 032 året innan. Flest försvinnanden skedde liksom tidigare i åldersgruppen 11-15 år, följt av 16-20 år.

11 423 frivilliga och volontärer hjälpte till vid sökinsatser under 2022, även det en rekordsiffra.

Av de som anmäldes försvunna var drygt 60 procent män och knappt 40 procent kvinnor.

62 procent fick ett glädjande avslut, alltså att personen hittades och vid liv. 18 procent fick ett tragiskt avslut, medan 20 procent ännu har en oklar utgång.

Fakta

Missing People består av ett 20-tal regionala insatsgrupper och täcker i stort sett hela landet.

Förutom cirka 300 utbildade aktiva volontärer finns ytterligare närmare 80 000 frivilliga personer i organisationens sökarregister.

Missing People har ett nära samarbete med polis, socialtjänst och andra myndigheter och genomför inga sökinsatser utan att först fått polisens godkännande.

Organisationen får inget statligt stöd utan bygger helt på frivillighet och ideellt arbete och finansieras med hjälp av medlemskap, bidrag från allmänheten och företagssponsring.

Sverige
Örebronyheter

Källa Missing People

You must be logged in to post a comment Login