Ökat intresse för djurskydd hos svenska banker

By on 11 juni, 2022
Bild: World Animal Protection

Fair Finance Guides nya granskning av svenska bankers hållbarhetslöften visar att djurskyddsfrågor har fått ett rejält uppsving. Undersökningen tar upp flera viktiga ljusglimtar, men fortfarande finns en hel del att förbättra.

Julia Engqvist, kampanjansvarig i World Animal Protection Sverige, säger:

”Det här är ett mycket hoppfullt trendbrott, som visar att djurens välfärd är något som bankerna vill prioritera. Utvecklingen har drivits på av våra supportrar som mejlat sina banker och efterfrågat tydliga riktlinjer för en miljö- och djurvänlig verksamhet. Nu är det viktigt att vi tillsammans fortsätter att påverka bankerna att agera mer djurvänligt och hållbart.”

Fair Finance Guide finns i Sverige och 14 andra länder, som ett granskningsorgan för finanssektorns riktlinjer och praktiska verksamhet när det gäller ansvarsfulla och hållbara investeringar.

Arbetet med svenska bankers hållbarhetsbetyg leds av Sveriges Konsumenter, i samarbete med World Animal Protection Sverige, Naturskyddsföreningen, Amnesty International, Diakonia och Fair Action. Bankerna får hållbarhetsbetyg utifrån hur de förhåller sig till 15 olika granskningsområden, genom principer som exempelvis grundas på Parisavtalet och FN:s riktlinjer.

Låg nivå men stor förbättring

Sedan den förra granskningen 2020 uppvisar de sju största bankerna betydande förbättringar. De hållbarhetsteman där bankerna lovar mest är korruption, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, runt 80 procent.

Fast förankrat i botten av alla 15 teman finns djurskydd med bara 18 procent. Men med en ökning sedan den förra granskningen på i genomsnitt 7 procentenheter, är djurskydd ändå bland de fyra hållbarhetsteman som förbättrats mest.

Genomsnittssiffrorna döljer stora variationer mellan de olika bankernas inställning till djurskydd. Sämst är Handelsbanken och Skandia, som bara uppfyller 4 respektive 7 procent av hållbarhetsprinciperna för djurskydd. SEB ställer sig bakom 18 procent, medan resten av bankerna – Länsförsäkringar, Nordea, Danske Bank och Swedbank – ligger runt 25 procent vardera.

Till skillnad från Nordea, Skandia och Handelsbanken, har de fyra övriga bankerna ökat sina åtaganden rejält sedan 2020: med runt 15–20 procentenheter vardera.

Länsförsäkringar och Swedbank har för första gången riktlinjer för djurskydd för sina investeringar. Samtidigt har SEB och Danske Bank sett över och uppdaterat sina krav på djurskydd inom jordbruket. Nordea och Danske Bank har dessutom regler för företags agerande i flera led. De ställer krav på att djurskyddskonsekvenser ska beaktas även vid inköp och kontakter med leverantörer.

SEB särskiljer sig genom att som enda storbank ta avstånd från företag som djurtestar produkter som inte är av medicinsk karaktär, och även från företag som ägnar sig åt pälsdjursuppfödning. Banken utmärker sig också från de andra med en djurvänlig inställning att vilda djur inte borde användas som underhållning.

Skogsskövling i Brasilien

I höstas släppte Fair Finance Guide i samarbete med World Animal Protection Sverige och Naturskyddsföreningen rapporten ”Forests on Fire”, om svenska bankers inblandning i skogsskövlingen i Brasilien.

Den främsta drivkraften bakom avskogningen är köttindustrins produktion av nötkött och soja. Sojan används huvudsakligen som djurfoder i livsmedelsindustrins djurfabriker.

Följderna av avskogningen är mycket allvarliga: vilda djur och växter tar stor skada när väldiga landområden skövlas, utsläppen av växthusgaser ökar och driver på den globala klimatkrisen och djur utsätts för stort lidande i livsmedelsindustrins djurfabriker och under långa djurtransporter.

I rapporten karakteriserades 61 företag som högriskbolag, för sin inblandning i avskogningen i Brasilien. De sju största bankerna i Sverige hade finansiella kopplingar till nästan hälften av dem, 27 företag. Totalt handlar det om investeringar och finansiering av företagens verksamhet på 11,5 miljarder kronor.

Nordea stod för nästan hälften av de finansiella kopplingarna till högriskbolagen. Därefter kommer Danske Bank och SEB med runt 15 procent vardera, Handelsbanken 10 procent, Swedbank 6 procent och Länsförsäkringar och Skandia runt 2–3 procent vardera.

Julia Engqvist säger:

”World Animal Protection Sverige vill att svenska banker antar tydliga riktlinjer för djurens situation. Vi uppmanar bankkunder att använda sitt inflytande för att förespråka en djurvänlig och hållbar investeringspolicy. Kanske rentav byta bank, om deras nuvarande bank inte tar djurens lidande på tillräckligt stort allvar.”

Sverige/Världen
Örebronyheter

Källa World Animal Protection

You must be logged in to post a comment Login