Ökning av avklädda bilder och filmer som barn och unga tagit på sig själva

By on 3 april, 2019

Det har blivit vanligare att barn och unga tar och skickar avklädda filmer och bilder på sig själva. Risken finns att materialet sprids vidare utan samtycke, och det kan hamna på sidor där det finns förövare som utnyttjar bilderna för egna syften. Det förekommer också att förövare genom hot och utpressning tvingar barn att ta bilder på sig själva. Det visar årets rapport från barnrättsorganisationen ECPAT.

ECPAT ser mer och mer avklädda filmer och bilder som barn och unga har tagit på sig själva i ECPAT Hotline, en sida där allmänheten anonymt kan tipsa om misstänkt sexuell exploatering av barn. I en ny rapport har organisationen sammanställt den kunskap som finns kring så kallat egenproducerat material och kompletterat med en unik analys av 300 bilder och filmer som inkommit under en månads tid.

ECPAT har även samtalat med barn och unga om varför sexualiserade bilder tas och om vilka strategier de har för att vara trygga på nätet.

– Avklädda bilder som tagits frivilligt och som inte sprids behöver inte vara dåligt eller farligt. Tvärtom pratar många unga vi mött om att det kan vara något positivt, för det egna självförtroendet eller i en relation. Men det vi ser är att bilder och filmer sprids på nätet utan samtycke. Risken är också att de hamnar på sidor där det finns förövare som utnyttjar materialet, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare för ECPAT Sverige.

När egenproducerat material sprids utan samtycke och bortom ens kontroll, kan det drabbade barnet må väldigt dåligt. Hen kan känna skam och rädsla för vad som ska hända med bilden eller filmen, och kanske för att föräldrarna ska få reda på det.

Det förekommer också att förövare genom hot och utpressning tvingar barn att ta bilder på sig själva. Hotet kan utföras av någon som barnet känner, eller av en person som hen enbart träffat på nätet.

Det är mycket svårt att försäkra sig om att en bild som spridits på nätet är borttagen överallt, vilket gör att kränkningen aldrig får ett självklart avslut. Barn och unga som utsätts drabbas därför mycket hårt – ibland med livslånga konsekvenser som följd.

– Nätet är i grunden en positiv plats men – liksom i livet utanför – förekommer även övergrepp, hot och trakasserier. Det är viktigt att vuxna lär sig mer om hur den värld som unga lever i ser ut och att vi pratar med våra barn om livet på nätet, precis som vi pratar om andra saker, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Tips och råd
I rapporten har ECPAT samlat konkreta tips om hur du som vuxen kan prata med barn och unga om olika situationer som kan uppstå och vad man kan göra om något redan har hänt.

ECPATs och barnens viktigaste råd är:

  • Skaffa kunskap om barnets liv på nätet och döm inte  
  • Förbjud inte eller hota med att barnet inte får använda nätet 
  • Prata på barnets villkor och lyssna till punkt 

 Om något redan har hänt – var barnets väg ut ur en problematisk situation:

  • Avlasta barnet från skammen – det är aldrig barnets fel.    
  • Anmäl olämpligt innehåll – så att materialet kan tas ned 
  • Polisanmäl vid misstanke om brott – så att brottet kan utredas  
  • Tipsa ECPAT Hotline: www.ecpathotline.se 

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login