Olof Palmes torg i fokus

By on 30 augusti, 2023
Arkivbild

Olof Palmes torg i fokus, Örebro kommun bjuder in till medborgardialog och fotoutställning.

Örebro kommun förbereder sig för framtida förändringar och ombyggnationer på Olof Palmes torg. För att inkludera och ta vara på örebroarnas åsikter, bjuder kommunen in till en medborgardialog. Samtidigt bjuder man in till en fotoutställning som visar torgets historia.

Lördag 2 september kl. 10–14 bjuder Örebro kommun in till en medborgardialog om Olof Palmes torg. Då kommer det finnas möjlighet att träffa politiker och tjänstemän från Örebro kommuns miljö- och stadsbyggnadsförvaltning.

Under medborgardialogen är alla välkomna att dela sina tankar och idéer om hur Olof Palmes torg kan utvecklas för att bli en ännu mer levande och trivsam plats i Örebro. Syftet med dialogen är att fånga upp hur medborgarna ser på torget och trygghet.

– Örebro ska ha en attraktiv stadskärna och då behöver vi titta på hur våra platser fungerar och ha en dialog med örebroarna om vad som kan bli bättre, säger Kemal Hoso (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor och ordförande i Markplanerings- och exploateringsnämnden.

– Vi har granskat Olof Palmes torg och ser att det finns behov av utveckling på platsen. Därför vill vi nu ta reda på hur örebroarna upplever platsen idag. Innan vi tar fram konkreta förslag är det viktigt att få ta del av örebroarnas tankar, säger Anne Hernandez Pettersson, stadsmiljöstrateg.

Under september kommer även en fotoutställning att visas på torget, där örebroarna får ta del av bilder från förr som skildrar torgets kulturhistoriska värde. Fotoutställningen är ett samarbete med City Örebro och pågår 2 september-1 oktober.

Förhoppningen är att utställningen ska väcka minnen och berättelser hos örebroarna och därigenom uppmuntra till samtal om så väl torgets historia som hur platsen upplevs idag. Torget kommer fortsatt ha en viktig roll som mötesplats i Örebros framtida stadskärna, något som man nu vill ha in fler idéer om.

– Olof Palmes torg för mig är en plats som saknar inriktning idag, men har stor potential. Nu testar vi ett sätt att upptäcka platsen igen med en fotoutställning, säger Sandra Bandick, projektledare på City Örebro och medarrangör.

Både allmänhet och media är välkomna att delta på dialogen och utställningen.

Flera möjligheter att tycka till

Medborgardialogen hålls lördag 2 september kl. 10-14, men kommer även finnas tillgänglig digitalt fram till 1 oktober på orebro.se/dialog.

Kultur | Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login