Örebro kommun hämtar upp farligt avfall

By on 3 maj, 2024
Farligt avfall-bilen kör 6–16 maj 2024.

Bild: Örebro kommun

Farligt avfall-bilen brukar samla in ungefär 1,5 ton elektronik och blött farligt avfall, som till exempel färg, två gånger per år. Farligt avfall gör stor skada på miljön och människors hälsa, om det slängs på fel plats.

Därför åker Farligt avfall-bilen runt till 38 platser i Örebro kommun, så även de som inte har möjlighet att ta sig till en återvinningscentral kan lämna in sitt farliga avfall. Farligt avfall-bilen kör 6–16 maj.

Det brukar komma mellan 300–500 besökare totalt till Farligt avfall-bilen. De lämnar in både elektronik och blött farligt avfall, som till exempel färg. Farligt avfall-bilen brukar samla in ungefär 1,5 ton varje vår och höst.

– Tjänsten är till för dem som inte kan ta sig till kommunens återvinningscentraler och för att underlätta för alla att sortera farligt avfall rätt, säger Ola Eklöf, enhetschef för Kundservice Avfall och fortsätter:

– Farliga ämnen kan finnas i väldigt små mängder i olika produkter, redan vid små mängder kan de göra stor skada om de hamnar fel. Hushållen är skyldiga att sortera ut sitt farliga avfall från övrigt hushållsavfall och det är viktigt att det lämnas in på rätt sätt och på rätt plats, avslutar Ola Eklöf.

Tid och plats för vårens hämtning av farligt avfall

Område

Plats

Datum och tid

Kilsmo Vallvägen, vid skolan 6 maj kl. 17
Hampetorp Korsning väg 52 och Vinögatan 6 maj kl. 17.45
Stora Mellösa Återvinningsstationen, vid ICA Nära 6 maj kl. 18.30
Ekeby-Almby Ekhagsvägen, vid skolan 6 maj kl. 19.15
Rynningeåsen Hindergårdsgatan, vid återvinningsstation 7 maj kl. 17
Norrby Höglundagatan, vid Coop Konsum 7 maj kl. 17.45
Norr Mäster Larsgatan, vid OP-skolan 7 maj kl. 18.15
Norrcity Korsningen Slottsgatan och Fredsgatan 7 maj kl. 18.45
Centrum Manillagatan/Oskarsparken 7 maj kl. 19.15
Vintrosa Parkeringen, vid ICA Nära 8 maj kl. 17
Latorp Korsningen Bergavägen och Lundavägen 8 maj kl. 17.30
Björkhaga Frimärksgatan, vid skolan 8 maj kl. 18.15
Solhaga Haga centrum, stora parkeringen 8 maj kl. 18.45
Oxhagen Tornfalksgatan 64–104 8 maj kl. 19.15
Ervalla Vid återvinningsstation 9 maj kl. 17
Ölmbrotorp Ölmbrovägen, idrottsplatsen 9 maj kl. 17.30
Lillån Bäckvägen/Klockarängsvägen, vid macken 9 maj kl. 18.15
Almby Erik Rosenbergs väg/Måsvägen 9 maj kl. 19
Varberga Varberga torg, centrum 13 maj kl. 17
Adolfsberg Adolf Mörners plan, vid Parkhallen 13 maj kl. 17.45
Södra Lindhult Ekevägen/Gränsrösevägen, vid förskolan 13 maj kl. 18.15
Marieberg Drottning Kristinas väg, vid skolan 13 maj kl. 18.45
Mosås Landins väg/Lundevallsvägen, vid tryckeriet 13 maj kl. 19.15
Vivalla Poesigatan, vid centrum 14 maj kl. 17
Baronbackarna Hjalmar Bergmans väg, vid centrum 14 maj kl. 17.30
Väster Gustavsgatan/Tegnergatan,
vid återvinningsstation
14 maj kl. 18
Vasastan/Väster Angelgatan, Karl Johans park 14 maj kl. 18.30
Rosta Östra Vintergatan 7, vid ÖBO-kontoret 14 maj kl. 19
Brickebacken Granrisvägen, parkeringen vid centrum 15 maj kl. 17
Tybble Tybblegatan, vid centrum 15 maj kl. 17.45
Sörbyängen Senapsvägen, vid Sörbykyrkan 15 maj kl. 18.15
Ladugårdsängen Loftbodsgatan, vid Navets skola 15 maj kl. 18.45
Södra Ladugårdsängen Pomeransgatan/Karlsdalsallén 15 maj kl. 19.15
Markbacken Lertagsgatan, mot Tegelbruket 16 maj kl. 17
Eyrafältet Restalundsvägen 20, mellan
Behrn Arena och Idrottshuset
16 maj kl. 17.45
Öster Vid ICA Oskarstorget 16 maj kl. 18.15
Centrum Stortorget, vid Rådhuset 16 maj kl. 18.45
Södercity Olof Palmes torg 16 maj kl. 19.15

….

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login