Örebro koras till årets frilanslän

By on 5 januari, 2023
Bild: Cool Company

Även frilansåret 2022 har varit ett händelserikt år. Branscher som underhållning och kultur är tillbaka starkt efter pandemin, och allt fler unga vänder sig mot frilansindustrin.

Det syns även tydliga tecken på att fler fortsätter att frilansa utanför storstäderna, och i år är det Örebro som vuxit mest i antal frilansare, och som även ökat snittfakturan mest.

2022 har varit ett speciellt år som präglats av både oroligheter i världen, regeringsskifte och en tuff höst och vinter sett till både stigande priser och inflation. I frilansvärlden syns en ökning av människor som antingen går in i industrin på heltid eller tar uppdrag vid sidan av för att dryga ut kassan.

Under 2022 frilansar hela 11 procent fler än under föregående år. Den största ökningen syns blad unga i åldrarna 18–29 år, där har hela 19 procent fler testat frilanslivet under året. Näst störst ökning i antal frilansare under året gör den äldre gruppen som är 65 år eller äldre. Där syns en ökning om sju procent sett till antal frilansare under 2022 jämfört med 2021.

– Det finns speciellt två anledningar till att det är just de yngsta och äldsta som vänt sig alltmer till frilansbranschen. Dels kan det handla om hobbyverksamhet både vid sidan och efter arbetslivet, men det kan även handla om att det är två grupper som har störst behov av att dryga ut kassan vid sidan av t.ex. studier och pension, säger Matilda Backelle, kommunikationschef på Cool Company.

Underhållning och kultur är tillbaka efter pandemin

Den bransch som vuxit mest under 2022 är underhållningsindustrin med yrken som artist, skådespelare, dansare och DJ. Under 2022 har frilansare skickat hela 137 procent fler fakturor inom underhållning jämfört med 2021. Likaså har kultursektorn varit populär bland frilansare under 2022, och vuxit med hela 106 procent sedan förra året, vilket är den näst största ökning av branscher.

– Branscher som underhållning och kultur är tunga frilansbranscher som många frilansare är verksamma inom. Såväl underhållning som kultur fick stå tillbaka kraftigt under pandemin, men med ett 2022 fritt från restriktioner syns en rejäl återkomst, säger Matilda Backelle.

Tittar man på en uppdelning mellan män och kvinnor är det underhållningsindustrin som ökat mest bland männen, och uppdrag inom kultursektorn som ökat mest bland kvinnorna under 2022 jämfört med 2021.

Örebro är årets frilanslän 2022

Frilansare återfinns över hela Sverige, och flest finns i Stockholms län som ett naturligt resultat av att det är länet med flest invånare. Däremot är det Örebro län som under 2022 gjort den största procentuella ökningen i antal frilansare, en ökning om hela 26 procent. Även de mindre länen Gotlands län och Dalarnas län har ökat rejält i antal frilansare under året, en ökning om 24 procent respektive 22 procent.

– Möjligheten att arbeta på distans ger även frilansare helt nya förutsättningar på arbetsmarknaden, inte minst för de som bor utanför storstäderna. Ända sedan pandemin har vi sett en rejäl ökning av frilansare och aktivitet i många Sveriges län och likaså har frilansarna även utanför storstäderna blivit bättre på att ta betalt, säger Matilda Backelle.

Frilansare i Örebro är även de som varit bäst på att driva upp sina priser. Av samtliga Sveriges län är det i Örebro som snittfakturan bland frilansare ökat allra mest under året, hela 57 procent ökning. På en andra plats hamnar Södermanlands län (38%), följt av Västernorrlands län (35%) på en tredje plats. Men det är i Jämtlands län som snittfakturan är som allra högst men utan att ha vuxit markant sedan föregående år, tätt följt av Stockholms län och därefter Västerbottens län.

Frilansbranscher som ökat mest under 2022

 1. Underhållning (137%)
 2. Kultur (106%)
 3. Vård (71%)
 4. Utbildning (41%)
 5.  Restaurang/event (38%)

Topplista– län som ökat mest under 2022 sett till antal frilansare

 1. Örebro län (26%)
 2. Gotlands län (24%)
 3. Dalarnas län (22%)
 4. Södermanlands län (21%)
 5. Uppsala län (16%)

Topplista– län där snittfakturan ökat mest under 2022

 1. Örebro län (57%)
 2. Södermanlands län (38%)
 3. Västernorrlands län (35%)
 4. Dalarnas län (33%)
 5. Västerbottens län (29%)

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Cool Company

You must be logged in to post a comment Login