Örebro läns museum februari 2021

Av på 1 februari, 2021
Ånnaboda vintern 1968. Från länsmuseets samlingar, Örebrokurirens bildarkiv.

Pandemin tvingar oss att fortsatt hålla våra utställningar stängda. Men det pågår massor av arbete bakom kulisserna, i samlingarna, men också med kunskapsuppbyggnad och dialogarbete kring olika frågor.

Frågan om kulturlämningar vid vattendrag är ett av områdena som länsmuseet fortsatt vill arbeta med att belysa. I februari startar också en vetenskaplig undersökning om Bergslagens tidiga historia.

Ärendet Järle kvarndamm

I veckan ägde förhandlingarna om Järle kvarndamm rum i Mark- och miljödomstolen. Naturvårdsverket som äger marken och natur/kulturreservatet har ansökt om att få riva dammen, men har mött protester och motstånd från många håll. Förhandlingen skedde i Nacka tingsrätt samt via länk från Örebro tingsrätt. Länsmuseet deltog tillsammans med andra motparter i målet, bland annat Nora kommun och Noraskogs hembygdsförening. Länsmuseichef Birgitta Johansen representerade museet och Örebro läns hembygdskonsulent Charlott Torgén representerade i detta sammanhang Sveriges hembygdsförbund. Domen kommer den 18 mars.

Vägen mot ett ”nytt” museum har inletts

Ett stort och spännande arbete har satts i rörelse mot nyöppningen av museibyggnaden. Hur ska huset ska se ut och hur vill vi på bästa sätt ta tillvara byggnadens fantastiska värden? Hur vill vi att museet ska uppfattas och vad ska besökarna uppleva när de kliver innanför dörren på Engelbrektsgatan 3 år 2024? Personalen och museets konstråd har i workshops arbetat fram ett material som nu ska sammanställas till ett ”estetiskt program” som ska tjäna som underlag till White arkitekter som arbetar tillsammans med byggherren som är Region Örebro län.

Riksantikvarieämbetets höstmöte

Förra årets ”Höstmöte” som Riksantikvarieämbetet årligen arrangerar, blev framskjutet ett par månader och kommer att äga rum den 3-4 februari i stället. Temat är ”Konflikt och konsensus – kulturarv i en splittrad värld”. Museets chef Birgitta Johansen kommer att delta i ett samtal där två perspektiv möts i en diskussion där miljö och kulturarv står i konflikt med varandra. Pella Thiel, ekolog och koordinator i nätverket för Naturens rättigheter, argumenterar för naturmiljö och fria vattendrag och Birgitta Johansen, argumenterar för kulturmiljö och kulturlämningar vid vatten.

Provtagning i Noraskog

Nu i februari startar en spännande vetenskaplig undersökning, som kan ge ledtrådar till bergsbrukets äldre historia i Bergslagen. Länsmuseet har initierat projektet som utförs av en paleolimnologisk forskargrupp vid Umeå universitet. På fem platser i Noraskogs bergslag ska sedimentkärnor samlas in. Med hjälp av geokemiska analyser kan metallföroreningar och markerosion från bergsverksamheten avslöjas och med hjälp av pollenanalyser kan man studera jordbruks- och skogshistoria. Undersökningen är en del av det större projektet Hyttbyggartid, som utgår från tidigare analyser som kan tolkas som en expansion bland annat i Noraskogs bergslag perioden ca 1250-1350. Utställningen Hyttbyggarboom som invigs på Örebro slott är också en del av projektet.

1kvm lin

Det ljusnar och snart kommer tiden då många av oss längtar efter att börja påta i jorden och planera för årets första sådd. Museets hemslöjdskonsulent Lina Jatko ligger i startgroparna med ett nytt projekt med namnet 1kvm Lin. Det vänder sig till både privatpersoner, föreningar och andra grupper som vill odla en kvadratmeter lin. Fröer kommer att skickas ut till alla deltagare i påsar tillsammans med en enkel odlingsbeskrivning för odling av 1kvm. Efter att linet har skörtats ska linet bearbetas till fibrer och då kommer deltagarna bli inbjudna till beredningsträffar sk. Bråkkalas. Deltagarna kommer att få tips och råd om hur man går tillväga under projektets gång. Projektet är nationellt och är initierat av SHR Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund, Föreningen Sveriges hemslöjdskonsulenter och Svenska spetsar.

Kultur | Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Örebro läns museum

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in