Örebro, Ljusnarsberg och Lekeberg i topp i årets NKI-ranking

Av på 11 april, 2019

Företagen ger regionens kommuner ett gott betyg i myndighetsservice i SKLs undersökning ”Öppna jämförelsen i Företagsklimat 2018”. Ljusnarsberg toppar Nöjd Kundindex (NKI) i länet, medan Lekeberg klättrar till plats 11 i rankingen av 171 kommuner. Örebro kommun placerar sig högst bland jämförbara större kommuner med mer än 100 000 invånare.

Vi är stolta över att återigen ligga högt när det gäller företagsklimat och service till kommunens företag, säger Mikael Haapala, Näringslivsutvecklare i Ljusnarsbergs kommun.Företagsklimatet ligger högt på kommunens agenda och det är enkelt att ta kontakt med kommunen, det är också roligt att vi nu arbetar tillsammans med vårt Näringslivsråd.

– Örebros näringsliv växer och det fina resultatet i NKI-undersökningen visar att vi fortsätter vår resa mot service och bemötande i toppklass. Detta är viktigt för att kunna vara en attraktiv kommun där företag vill fortsätta etablera sig, befintliga kan växa, och nya startas. Extra glädjande är att vårt goda samarbete inom Business Region Örebro ger resultat och gör att regionen som helhet tar kliv fram mot bättre NKI. Vi vill tacka alla företagare som varit med och svarat. De svaren har stor betydelse för vårt fortsatta utvecklingsarbete för att nå ett ännu bättre näringslivsklimat säger Göran Dahlén, näringslivsdirektör.

Nöjd Kundindex (NKI) visar att företagens upplevelse av service och myndighetsutövning i snitt har höjts i hela regionen.

– Vi ser vikten av fortsatt samverkan för att dialogen och samsynen mellan myndighetsområdena ska öka både lokalt och regionalt. Nu fortsätter arbetet genom att identifiera styrkor och utvecklingsområden baserat på undersökningen, säger Helena Aronsson Verksamhetsledare för Business Region Örebro.

Ljusnarsberg har för få ärenden för att komma med i rankingen.

Löpande insikt är SKL:s undersökning för att mäta företagens upplevelse av kommunens myndighetsservice. Mätningen sker utifrån verksamheterna brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, serveringstillstånd, miljötillsyn och livsmedelskontroll och genom parametrarna information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in