Personal som hanterar brev och paket får bryta sekretessen

By on 4 januari, 2023
Arkivbild

En ny postlag som trädde i kraft vid årsskiftet gör det svårare för kriminella att skicka illegala varor i brev och paket.

 Lagändringarna, som träder i kraft 2 januari 2023, ger aktörer i postverksamheten möjlighet att bryta sekretessen och lämna uppgifter som rör misstanke om brott till brottsbekämpande myndigheter.

– Det är mycket positivt att lagstiftaren tagit till sig av, och agerat på, de argument vi gemensamt framfört angående problematiken med postflödets funktion i många brottsupplägg. Nu ska vi dra maximal nytta av den nya lagstiftningen, säger regionpolischef Micael Säll Lindahl, region Nord.

Får begära in information

Tull och polis får även större möjligheter att begära in information från postaktörer. Effektiva brottsbekämpande metoder kräver ett nära samarbete mellan flera aktörer, något som möjliggörs med förändringarna i lagen. Det leder till en förbättring för postpersonalen.

– Personalen på posten och utlämningsställena får äntligen möjlighet att kontakta polis. Det har varit en frustration för dem att se misstänkta försändelser och inte få larma om det. Nu ser vi fram emot nästa steg i arbetet med en nära samverkan med kommuner och postaktörer, säger Robert Janeheim, områdespolis LPO Piteå Älvdal/Älvsbyn, region Nord.

Ökar upptäcktsrisken 

– Lagändringen ökar upptäcktsrisken för narkotika och andra illegala försändelser via post, det ger oss bättre möjligheter att förhindra och försvåra att brott begås. Med detta får vi utökade möjligheter att beslagta narkotika och därmed kan vi störa den omfattande handeln med narkotika, säger Linda Nilsson, verksamhetsutvecklare på Nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten.

En miljon paket med narkotika

Den illegala handeln med narkotika, vapen och explosiva varor är utbredd både genom det öppna nätet och darknet. Narkotikahandeln över internet beräknas omsätta 700 miljoner kronor per år. Upp till en miljon försändelser med narkotika beräknas skickas med inrikespost varje år.

Central inkomstkälla

Narkotikahandeln är också en central inkomstkälla för kriminella aktörer. Nya försäljningsplatser har etablerats på internet och överlåtelser via posten har blivit vanligare.

Försäljningsformerna och leveransalternativen har inneburit att fler utan egna kontakter och utan tillgång till fysisk narkotikamarknad, kan köpa narkotika utan att upptäckas av rättsväsendet.

Polismyndigheten och Tullverket har sett behovet av en ny postlag och välkomnar lagändringarna.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Polisen

You must be logged in to post a comment Login