Planera inför döden – undvik familjekonflikter

By on 7 februari, 2020

Antalet familjekonflikter i samband med begravningar ökar stadigt och det finns ett tydligt samband mellan konflikterna och våra alltmer komplicerade familjekonstellationer. Därför anser Fenix Begravning att det är viktigare än någonsin att man planerar inför sin död med tydliga testamenten, gåvobrev och framtidsfullmakter.

År 2018 var tidningen Dagen en av de första att rapportera om den oroväckande ökningen av familjekonflikter i samband med dödsfall.

Bara inom Stockholms storstadsområde ökade antalet begravnings- och arvsrelaterade konflikter med 200 procent mellan 2011 och 2018 – från 7 stycken fall år 2011 till 21 stycken fall år 2018. Den trenden har sedan fortsatt i samma riktning.

Därför är det viktigt att var och en förbereder sig inför sin egen död för att på så sätt motverka problemet.

Du kan börja med att:

  • Ta reda på vad som gäller i din och din familjs situation
  • Fundera igenom om lagen stämmer överens med dina önskemål
  • Skriva ett testamente, upprätta gåvobrev, ordna med framtidsfullmakter efter behov
  • Kommunicera tydligt och motivera dina beslut, gärna skriftligen

Detta är extra viktigt om man inte lever i en kärnfamilj, exempelvis om man har barn med någon som man inte är gift med eller om det kan finnas risk att något barn känner sig orättvist behandlat. Kanske har man hjälpt ett barn mer än ett annat ekonomiskt eller givit bort något som kan vara värdefullt.

Många släktfejder hade kunnat undvikas om man bara förberedde sig lite och tänkte till med t.ex. testamente och gåvobrev. Jag ville göra familjejuridik tillgängligt för alla till en rimlig peng. Därför grundade jag Fenix Juridik år 2019, säger Charlotte Runius, grundare av Fenix Begravning och Fenix Juridik.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Fenix Begravning
Fenix Begravning grundades år 2014 med målet att fylla ett tomrum i begravningsbranschen. Idag erbjuder de allt från begravningsplanering via en praktisk plattform på nätet till juridiskt stöd kopplat till dödsfall. Fenix har även utsetts till årets rekommenderade företag av reco.se fem år i rad (2015 – 2019).

You must be logged in to post a comment Login