Planera resan i sommar – många vägarbeten på gång

By on 7 juni, 2022
Arkivbild

Även den här sommaren genomförs vägarbeten över hela landet, allt för att göra resandet säkrare och smidigare, under sommaren är det bra att planera för längre restider på dessa sträckor. Tänk på säkerheten för dem som har vägen som sitt arbete.

Enligt en undersökning genomförd av M Sverige kör 2 av 3 för fort förbi vägarbeten*. Se till att sänka farten när du passerar ett vägarbete!

…………….

NORRA SVERIGE [Norrbotten och Västerbotten]

E4 Sävar–Gumboda

Åtgärd: Beläggningsarbeten Sävar–Lillåbron, samtliga körfält. Ny kontrollplats byggs norr om Sävar.

Mötesfri väg Djäkneboda–Bygdeå och Sikeå–Gumboda. Faunabroar Gladaberget och Granberget.

….

E12/ Väg 365 Lycksele och Bäckmark–Strömsund

Åtgärd: Beläggningsarbeten.

….

E45 Dorotea

Åtgärd: Tätortsåtgärder.

….

Väg 373 Svensbyn–Vitsand

Åtgärd: Ombyggnation till 2 + 1-väg och nybyggnation av gång- och cykelväg.

….

Väg 395 Kring Junosuando

Åtgärd: Breddning och förstärkning av väg för tunga transporter.

….

E4 Salmis–Haparanda

Åtgärd: Ombyggnation till 2 + 1-väg.

….

Väg 95 och 372 Skellefteå

Åtgärd: Två brobyten längs Järnvägsleden.

….

E10 och E45 Gällivare

Åtgärd: Beläggningsarbeten.

…………….

MELLERSTA SVERIGE [Gävleborg, Dalarna, Jämtland, Västernorrland]

E4 genom Härnösand och genom Örnsköldsvik

Åtgärd: Beläggningsarbeten.

….

E4 Skönsberg–Torsboda (norr om Sundsvall)

Åtgärd: Beläggningsarbeten.

….

E4 Länsgräns Gävleborg–Maj (Njurunda)

Åtgärd: Beläggningsarbete.

….

E45/väg 70 genom Mora

Åtgärd: Förbättrar framkomligheten och säkerheten genom Mora med ett antal åtgärder, nya cirkulationsplatser, fler körfält, gång- och cykelpassager och gång och cykelvägar.

….

E45 Strömsundsbron

Åtgärd: Byte av snedkablar.

….

Väg 86 Liden–Bispgården

Åtgärd: Beläggningsarbete.

….

Väg 70 Leksand–Rättvik och Björka–Gåsvarv

Åtgärd: Beläggningsarbeten.

….

E4 Söderhamn

Åtgärd: Beläggningsarbete.

….

Väg 84 Ljusdal–Delsbo

Åtgärd: Beläggningsarbete.

….

Väg 84 Södra Sannäs–Näsviken

Åtgärd: Beläggningsarbete.

…………….

ÖSTRA SVERIGE [Stockholm, Uppsala, Västmanland, Södermanland, Örebro, Östergötland]

E4 genom Östergötland

Åtgärd: Flera beläggningsarbeten och broreparationer längs med E4 genom Östergötland.

….

E18 Köping–Västjädra

Åtgärd: Motorväg byggs om, två körfält i vardera riktning, för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten.

….

E20 Västra Laxå

Åtgärd: Utbyte av gång- och cykeltunnel som går under Europavägen.

….

Väg 56 Räta linjen, Kvicksund–Västjädra

Åtgärd: Ombyggnation till mötesfri landsväg.

….

Väg 56 Räta linjen, Katrineholm–Alberga

Åtgärd: Ombyggnation till mötesfri landsväg.

….

Väg 261 Ekerövägen (E4 Förbifart Stockholm), Nockeby–Tappström samt Edeby–Tillflykten

Åtgärd: Breddning av vägen och byggnation av anslutningar till kommande E4 Förbifart Stockholm.

….

Väg 275 Bergslagsvägen (E4 Förbifart Stockholm), Vinsta, mellan tunnelbanestationen

Johannelund och korsningen Bergslagsvägen/Skattegårdsvägen

Åtgärd: Ombyggnation. Nya gång och cykeltunnlar, nya gång- och cykelvägar samt nya cirkulationsplatser.

….

Väg 222 Skurubron, mellan trafikplats Skuru och trafikplats Björknäs

Åtgärd: Brobygge.

….

E4/E20 Trafikplats Fittja–trafikplats Bredäng

Åtgärd: Nya trafikplatser och broreparation.

….

E4 Trafikplats Häggvik–trafikplats Kista

Åtgärd: Beläggningsarbete samt byggnation av ny passage för Tvärbanan under E4 mellan Kista och Helenelund.

…………….

VÄSTRA SVERIGE [Halland, Västra Götaland, Värmland]

E6 Stora Höga–Ödsmål

Åtgärd: Beläggningsarbeten.

….

E6 Hogstorp–Saltkällan–Örekilsälven (norrgående)

Åtgärd: Beläggningsarbeten.

….

E6 Tingstadstunneln

Åtgärd: Totalrenovering.

….

E20 Vårgårda–Skara

Åtgärd: Mötesfri landsväg.

….

Väg 49 Skara

Åtgärd: Vänstersvängfält.

…………….

SÖDRA SVERIGE [Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Jönköping]

E4 Ljungby–Toftanäs

Åtgärd: E4 byggs ut till motorväg.

….

E22 Lösen–Jämjö, Lyckebyån–Ramdala samt vid Norra Binga

Åtgärd: E22 byggs ut till motortrafikled.

….

E22 Jämjö–Brömsebro

Åtgärd: Faunapassage.

….

Riksväg 23 Huseby–Marklanda

Åtgärd: Mötesfri väg.

….

Riksväg 40 Vimmerby

Åtgärd: Bergrensning.

….

Pågående och aktuella arbeten nås via trafikinformation väg på www.trafikverket.se

Sverige
Örebronyheter

Källa M Sverige

You must be logged in to post a comment Login