Polisen efterlyser vittnen efter skjutningen i Örebro den 25/7

Av på 27 augusti, 2020

Omkring klockan 00:20 lördagen den 25/7 skjuts en 41-årig man till döds på Tornfalkgatan i Örebro. Mordet tycks vara planerat och kan närmast liknas vid en avrättning där ett flertal gärningspersoner har varit inblandade.

Motivet till brottet är inte fastställt och utredningen bedrivs utifrån ett flertal olika arbetshypoteser. Naturligtvis undersöks om mordet kan kopplas till dödsskjutningen som inträffade bara 10 dagar tidigare.

Polisen söker vittnen

Gärningspersonerna tros ha flytt från brottplatsen på två stycken cyklar i östlig riktning mot motorvägen (se bild nedan).

Gärningspersonerna tros ha flytt från brottsplatsen på två stycken cyklar i östlig riktning mot motorvägen (se röd pil). Bild: Polisen

Vid trängens idrottsplats har en cykel som kan sättas i samband med brottet anträffats.

Polisen söker nu vittnen som kan ha gjort iakttagelser av gärningsmännen då de flyr från brottsplatsen. Har du sett några personer på cykel eller någon som gör sig av med en cykel? Känner du igen cykeln på bilden?

Vid trängens idrottsplats har en cykel som kan sättas i samband med brottet anträffats Bild: Polisen

Lämna upplysningar

Den som tror sig ha upplysningar att lämna uppmanas kontakta polisens utredare på telefonnummer 010-567 36 44 under kontorstid måndag-fredag.

Goda förhoppningar om att klara upp mordet

Polisen har avsatt stora resurser till utredningen av det inträffade och har goda förhoppningar att klara upp brottet. Inom ramen för utredningen har ett flertal husrannsakningar genomförts och beslag har gjorts. Utredningen bedrivs vidare på flera olika sätt, bland annat inväntas fortfarande svar på en del av de tekniska undersökningar som har genomförts. Efter att ha hållit ett stort antal förhör anser sig polisen ha en klar bild av vad som inträffat, men är ändå i fortsatt behov av allmänhetens hjälp.

Lokalt
Örebronyheter

Källa polisen.se

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in