Politik | Örebro inspirerar kommuner till sociala investeringar under Almedalsveckan

By on 23 juni, 2015

Sociala investeringar innebär förebyggande insatser med långsiktiga effekter för ett minskat utanförskap och är ett av de hetaste ämnena inom den kommunala sfären just nu. Nu vill Örebro kommun, som ligger i framkant av det 50-talet kommuner som jobbar med sociala investeringar, tillsammans med SKL dela med sig av sina erfarenheter och inspirera andra inom offentlig sektor.

Tanken med sociala investeringar är att uppmuntra kommunala verksamheter att hitta nya vägar för gränsöverskridande arbete som leder till att färre människor hamnar i social och ekonomisk utanförskap. I längden ger det både samhällsekonomiska och mänskliga vinster. Örebro kommun har sedan 2013 haft 65 miljoner kronor avsatta till sociala investeringar, en summa som sedan årsskiftet utökats till 80 miljoner kronor.

Vi har fokuserat mycket på sociala investeringar de senaste åren och ser verkligen att det ger positiva effekter. Vi var tidigt ute och hade då få förebilder i övriga kommunsverige. Nu kan vi dela med oss och ge inspiration och lärdomar till andra i uppstartsskedet, säger Lena Baastad (S), kommunstyrelsens ordförande i Örebro.

Örebro kommun del i nationellt projekt
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har kartlagt arbetet med sociala investeringar i kommunerna och konstaterat att runt 50 kommuner aktivt jobbar med det i dag. Bland dem bedöms Örebro vara en av de främsta, och kommunen har därför tillsammans med Norrköping valts ut att delta i utvecklingsprojektet ”Aktion 2015 – sociala investeringar” som pågår under året och syftar till att utveckla arbetet med sociala investeringar på nationell nivå.

Seminarium under Almedalsveckan
En av de största frågorna under årets utvecklingsarbete och som Örebro fokuserar på är att skapa strukturer för uppföljning och utvärdering av sociala investeringar. Frågan diskuteras närmast under Almedalsveckan under Örebro kommuns seminarium, med bland andra folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström (S).

Hur vet vi att vi gör rätt saker och får effekt av det vi lägger resurser på? Den frågan sätter sociala investeringar ljus på och utvärdering är en viktig utvecklingsfråga i Örebro under året som jag vet att också andra kommuner brottas med, säger Lena Baastad.

Seminariet är en del av Örebros satsning i Almedalen. Bakom satsningen står Örebro kommun, Örebro universitet, Kommuninvest och Örebrokompaniet.

Politik
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login