Pollensäsongen igång i Örebro – varannan förväxlar symtom på allergi med förkylning och riskerar att missa medicinering

By on 15 mars, 2022
Arkivbild

I hela området runt om Örebro finns det en förhöjd risk för höga halter av både al och hassel, har måttliga halter av hassel har uppmätts vid mätstationen i Eskilstuna. Vid mätstationen i Norrköping har låga till måttliga halter av al samt hassel uppmätts.

Även i Apotek Hjärtats butiker syns det att pollensäsongen är här, med en försäljningsökning för allergimedicin på 39% från vecka 9 till vecka 10 – en ökning större än vad vi tidigare sett under de senaste tre åren. 

I Sverige har cirka 30 procent av befolkningen pollenallergi enligt Astma och Allergiförbundet. En riksrepresentativ Sifo-undersökning, gjord på uppdrag av Apotek Hjärtat, visar att många tycker det är svårt att skilja på om symptomen beror på pollenallergi eller en vårförkylning (54 procent uppger detta). Även att det finns en osäkerhet kring när man bör påbörja medicinering mot pollen (17 procent uppger detta) och att många helt avstår från medicinen (23 procent uppger detta).

– Undersökningen visar att många med pollenallergi inte använder medicin, eller är osäkra på när de ska börja ta den. Nu när våren är i antågande är det viktigt att påbörja rätt behandling i god tid för att minska symtomen, vilket kan vara krångligt då man helst ska börja medicinera redan innan det finns pollen i luften där man bor. Att påbörja behandling när du redan fått symtom gör att medicinen hjälper sämre, säger Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat.

——

Tips för att minska pollenbesvären:

 • Var hellre utomhus morgon och kväll då pollenhalterna normalt sett är lägre än mitt på dagen.
 • Ha dörrar och fönster stängda.
 • Duscha varje dag och skölj ur håret efter att du har varit ute.
 • Undvik att hänga tvätt utomhus.
 • Vädra vid behov på morgonen när daggen fortfarande binder pollen.
 • Använd nässköljning för att avlägsna allergiframkallande partiklar från näsan.
 • Receptfria allergiläkemedel (tabletter, nässpray och ögondroppar) – fråga på ditt apotek om vad som passar dig bäst.
 • Skippa påskriset.

Undersökningens resultat i korthet

 • Två av fem svenskar (39 procent) har upplevt symtom på pollenallergi under de senaste fem åren.
 • Varannan (54 procent) har haft svårt att skilja på om det beror på pollenallergi eller eventuell förkylning.
 • Det är främst yngre kvinnor i åldern 18–29 år (69 procent) som tycker det är svårt att skilja på symtomen.
 • Nära var femte (17 procent) vet inte när under säsongen som de ska påbörja medicinering.
 • Nära var fjärde (23 procent) som upplevt symtom på pollen tar aldrig medicin mot pollenallergi.
 • Tre av tio (29 procent) söker information på internet för rådgivning om medicinering mot pollen.
 • Var femte (21 procent) får andningsproblem kopplat till sin pollenallergi.

Hälsa | Örebro
Örebronyheter

Källa Apotek Hjärtat
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av Apotek Hjärtat. Den bygger på ca 2500 intervjuer med den svenska allmänheten 18-79 år och är riksrepresentativ. Datainsamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen, mellan 7-15 januari 2022.

You must be logged in to post a comment Login