Kraftsamling för energieffektivt byggande i Örebroregionen

Av på 16 september, 2013

Energikontoret Regionförbundet Örebro gör en kraftsamling för att öka det energieffektiva byggande i regionen och startar med ett seminarium för kommunala politiker och tjänstemän om lågenergihus. Målet är att höja kunskapen hos kommunerna både om hur man bygger och renoverar energieffektivt.

– Sveriges bostäder är föråldrad och eftersatt inte minst om man tittar på miljonprogrammen, säger Dag Lundblad, projektledare på Energikontoret Regionförbundet Örebro. För att nå våra klimatmål så måste vi börja renovera energieffektivt. Att bygga energismart och nytt är viktig men det är i det befintliga bostadsbeståndet som den stora utmaningen och potentialen att spara energi finns,

Även privata och offentliga fastighetsägare kommer att delta på seminariet. Föredrag hålls av representanter från Swedisol, Svensk ventilation, Sveriges centrum för nollenergihus samt regionala gästföreläsare som beskriver hur de arbetar för energieffektiva byggnader. Karin Sundin, styrelseordförande för Örebrobostäder, inledningstalar.

Seminariet är en del av ett projekt som ägs av Energikontoren Sverige och finansieras av Energimyndigheten.

Tid: Onsdag 18 september klockan 9-16
Plats: City Konferenscenter, Klostergatan, Örebro

För mer information
Dag Lundblad, projektledare Energikontoret Regionförbundet Örebro
Tfn: 070-647 38 00
E-post: dag.lundblad@regionorebro.se

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in