Rädda Barnen larmar: 11 miljoner barn riskerar att drabbas av hungersnöd eller svält

By on 9 december, 2020

En kartläggning från Rädda Barnen visar att uppskattningsvis 11 miljoner barn under fem år riskerar svår hungersnöd eller svält. Kartläggningen omfattar 11 länder i Afrika, Karibien, Mellanöstern och Asien. I länder som Jemen och Sydsudan finns en överhängande risk för att en redan svår situation förvärras ytterligare. Rädda Barnen kräver omfattande internationella insatser för att stoppa en pågående humanitär katastrof som framförallt drabbar barn.

Rädda Barnens kartläggning ger särskild anledning till oro för situationen i fem hårt drabbade länder och regioner, så kallade ”hunger hotspots”. Säkerhetsläget i Afghanistan, Jemen, Sydsudan, Kongo-Kinshasa (DRK) och centrala Sahelregionen (Burkina Faso, Mali, Niger) orsakar svår matbrist. Tillsammans med effekterna av Covid-19 och klimatförändringar riskerar det att innebära oerhört svåra och kännbara konsekvenser för miljoner föräldrar och barn.

– Den globala hungerkrisen orsakas av en ihållande brist på tillgång till näringsrik mat i några av de mest utsatta samhällena i världen. Klockan riskerar att vridas tillbaka med år eller till och med årtionden när det gäller ansträngningar för att minska barnadödlighet och lindra fattigdom. Situationen är kritisk, säger svenska Rädda Barnens internationella chef Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Med hjälp av data från FN:s Livsmedelsprogram (WFP) och IPC (ett internationellt varningssystem för tidig upptäckt av hungersnöd) analyserades matosäkerhet i elva av de mest drabbade länderna. Med utgångspunkt i FN: s befolkningsdata gjordes en uppskattning av antalet barn under fem år som anses vara i riskzonen för hunger eller svält. De första fem åren av ett barns liv är oerhört kritiska och har stor betydelse för den fortsatta utvecklingen. Utan tillräckligt med näringsrik mat är risken extra stor för barn under fem år att drabbas av akut undernäring. I förlängningen innebär det att barnen inte växer som förväntat, att deras mentala och fysiska utveckling hämmas och att risken för sjukdomar och dödsfall ökar.

Antal barn under fem år som riskerar att drabbas av hungersnöd eller svält
Afghanistan 1 500 710
Burkina Faso 335 528
Kongo-Kinshasa 3 852 060
Haiti 442 800
Mali 77 762
Niger 241 074
Nigeria (NÖ+NV) 1 651 700
Somalia 373 380
Sydsudan 991 250
Sudan 924 800
Jemen (södra) 587 573
TOTALT 10 978 637

38-årige Aker * från Abyei i Sydsudan har ofta ingen mat att ge till sina tre barn. Hennes åtta månader gamla dotter Adhar * led tidigare av svår undernäring. Det finns inga ordentliga hälsofaciliteter för att behandla Adhar där de bor, så mor och dotter var tvungna att färdas över 60 kilometer till fots för att nå närmaste klinik.

”För det mesta räcker inte de pengar jag tjänar för att köpa mat till mina barn och de får gå hungriga. Min lilla dotters hälsa började försämras eftersom hon inte fick tillräckligt med näring. Hon började gå ner i vikt och gick i tre dagar utan mat. Eftersom jag inte hade tillräckligt att äta fanns det inte nog med bröstmjölk för att mata henne. Jag har ingen mat hemma på grund av dåliga skördar som orsakades av torka 2019 och sedan översvämningar 2020. ”

När tvååriga Hamdi* togs om hand på Rädda Barnens klinik i Jemen var han svårt undernärd. När Hamdi blev sjuk skapade det stor oro hos hans pappa Saleh som var övertygad om att han skulle förlora sin son. I augusti berättade Saleh följande för Rädda Barnens medarbetare:

”Livet är hårt, möjligheterna till arbete kommer och går. Människor lever under svåra omständigheter och många är sjuka. Min son mådde väldigt dåligt och jag var övertygad om att han skulle dö. Jag tog honom fram och tillbaka till kliniken samtidigt som det var brist på bränsle och jag egentligen inte hade råd med resorna.”

*namnen är fingerade

I det krigshärjade Jemen riskerar 10,3 miljoner barn att drabbas av matbrist. I södra halvan av landet lider nästan 600 000 barn under fem år av akut undernäring, 100 000 av dessa riskerar att svälta ihjäl. Situationen i norr är också oerhört allvarlig. En mycket stor höjning av livsmedelspriserna har påverkat familjernas förmåga att köpa mat till sina barn, vilket har lett till en dramatisk ökning av undernäring och en risk för svält.

Afghanistan är också hårt drabbat av den globala hungerkrisen. I en tredjedel av landet råder akut matbrist, uppskattningsvis omfattas 1,5 miljoner barn under fem år. COVID-19, rörelsebegränsningar och små möjligheter till arbete och försörjning samt stigande livsmedelspriser innebär att livsmedelskrisen drabbar städerna i en skala som vi tidigare inte sett.

I Kongo-Kinshasa (DRK) har väpnade konflikter haft en förödande inverkan på människors förmåga att få tillgång till mat och 21,8 miljoner människor lider av matbrist och hunger – av dessa är nästan fyra miljoner barn under fem år. Det försämrade säkerhetsläget i landets östra del utgör ytterligare en utmaning för livsmedelssäkerheten i ett land som anses vara drabbat av en av de största och mest komplexa humanitära kriserna i världen.

Barnen i Sydsudan har drabbats hårt av långa perioder av konflikter, översvämningar och en dålig ekonomi. Fyra miljoner människor har tvingats fly från sina hem. Mer än hälften av befolkningen har under året (2020) omfattats av matbrist, däribland nästan en miljon barn. Cirka 300 000 barn lider av svår akut undernäring – den farligaste och dödligaste formen av extrem hunger. Landet står inför en överhängande risk för hungersnöd.

Länderna i centrala Sahelregionen (Burkina Faso, Mali, Niger) har i många år påverkats av effekterna av klimatförändringarna, vilket i sin tur har stört tillgången till mat och skapat den nuvarande hungerkrisen. Under de senaste åren har det förvärrade säkerhetsläget i hela regionen försvårat problemet genom att störa tillgången till hjälpinsatser, livsmedelsproduktionen och jordbruket. I dessa tre länder omfattas mer än 650 000 barn under fem år av svår hunger.

– Miljoner av hungriga och undernärda barn behöver akut hjälp och stöd. Problemen handlar inte bara om att människor har svårt att få tillgång till mat, det pågår också omfattande störningar mot hjälpinsatser som syftar till att rädda livet på barn som drabbats av undernäring. Utrymmet för humanitära hjälporganisationer att verka i utsatta länder krymper när det borde öka, avslutar Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Rädda barnen uppmanar det internationella samfundet att agera snabbt för att undvika fler dödsfall. Det är helt avgörande att prioritera humanitära insatser som ger akut hjälp till familjer som riskerar att drabbas av hunger. Kontanter och matkuponger direkt till familjer är ett av de bästa sätten att ta itu med hunger och undernäring på kort sikt, samt skapa mer långvarig motståndskraft som gör det möjligt för familjer att hantera framtida kriser.

Världen
Örebronyheter

Källa: Rädda Barnen

You must be logged in to post a comment Login