Radiohjälpen startar akutinsamling för Afghanistan

Av på 22 augusti, 2021
Krisen i Afghanistan är akut. Flicka i Kabul. Foto: Unicef

Den humanitära situationen för civilbefolkningen i Afghanistan är akut. Miljontals människor hotas av allvarlig hungerkatastrof. Därför startar Radiohjälpen en insamling för Afghanistan – där de redan stora behoven ökar.

”Många människor behöver stöd för att överleva. Särskilt sårbara är flickor och kvinnor.”, säger Kristina Henschen, generalsekreterare på Radiohjälpen

En akut kris råder i Afghanistan. Efter mer än 40 år av konflikt och osäkerhet har Afghanistans ekonomi och infrastruktur lagts i ruiner och det eskalerande nödläget ödelägger år av utveckling och återuppbyggnad. Krisen kantas av uppblossande konflikter, återkommande naturkatastrofer och den pågående covid19-pandemin. Många i landet är internflyktingar som lever i extrem fattigdom och som vanligt är det kvinnor, barn och minoriteter som drabbas hårdast. Den återkommande torkan har slagit ut 40 procent av landets produktion av grödor och boskapsskötsel, enligt FN.

”Radiohjälpens partnerorganisationer kan trots situationen verka i och kring Afghanistan och de livsviktiga projekten som Radiohjälpen redan finansierar kan fortsätta göra skillnad. Men mer stöd behövs”, säger Kristina Henschen. “Tack till dig som bidrar!”

Humanitära behov i fokus

Pengar som skänks till insamling kommer att gå till internationella projekt som räddar liv och lindrar nöd där det behövs som mest. Konkret kan det handla om stöd för att säkerställa att människor har tillgång till mat, rent vatten eller livsavgörande sjukvård. Det kan också vara till projekt som säkerställer att människor har husrum, människor på flykt inom landet men också till överlevnad för de som lyckats ta sig till grannländer kring Afghanistan.

I Radiohjälpens appell redogör flera organisationers generalsekreterare för situationen. Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset, beskriver hur människor i hundratusentals flyr sina hem och miljoner människor är i behov av humanitärt stöd.

”Den som är utsatt före en kris blir nästan alltid värre utsatt också under en kris och det vi ser nu är kvinnor, barn, äldre och en del etniska grupper som är särskilt drabbade av situationen i Afghanistan.”

Det största behovet utgörs av mat, rent vatten, mediciner och tak över huvudet. Behovet av skydd och trygghet är stort.

“Som medmänniska i Sverige: hjälp till i Radiohjälpens insamling efter din förmåga!”, säger Svenska Röda Korsets generalsekreterare Martin Ärnlöv.

Så bidrar du till insamlingen

  • Swisha till 90 1950 6 och märk ditt bidrag ”Afghanistan”
  • Ring 099-90 100 och bidra med hundra kronor
  • PG: 90 1950-6 märk gåvan ”Afghanistan”
  • Starta en egen digital insamlingsbössa
  • Skänk en gåva på Radiohjälpens webbplats

Världen
Örebronyheter

Källa Radiohjälpen
Radiohjälpen är public service insamlingsorganisation. Sedan 1939 har vi samlat in pengar för att förändra liv och lindra nöd i Sverige och i hela världen. Genom särskilda insamlingar skapar vi gemensam kraft med tydliga mål om förändring. Radiohjälpen fördelar bidrag genom ett ansökningsförfarande för att varje insamlad krona ska komma till mest effektiva användning. Läs mer på www.radiohjalpen.se

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in