Region Örebro län och RFSL Örebro uppmärksammar Världsaidsdagen

By on 29 november, 2022

Torsdag 1 december uppmärksammar Region Örebro län Världsaidsdagen genom att tillsammans med RFSL Örebro arrangera en öppen föreläsning i Wilandersalen på USÖ klockan 17.30 med temat hur det är att leva med hiv idag och hur behandlingen har förändrats under 40 år.

 Regionen brukar varje år uppmärksamma världsaidsdagen med olika aktiviteter. I år bjuder vi in allmänheten till en öppen föreläsning i Wilandersalen på USÖ där vi kommer att prata om hur det är att leva med hiv idag och hur behandlingen för dessa patienter har förändrats sedan hiv upptäcktes för snart 40 år sedan, berättar smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen.

Klockan 17.30 öppnar dörrarna för alla som är intresserade av att ta del av föreläsningen som kommer att hållas av Anna Hedin, infektionsläkare och Henrik Ahlberg, verksamhetsansvarig RFSL. Företrädare från Region Örebro län och RFSL Örebro finns också på plats för att svara på frågor.

Hiv idag

Världsaidsdagen (WAD) är en internationell dag som instiftades 1988 för att skapa medvetenhet om hiv och aids och för att minnas de personer som avlidit i aidsrelaterade sjukdomar. Den 1 december uppmärksammas både de som lever med hiv, och de som världen över har avlidit och avlider i aidsrelaterade sjukdomar.

Nästan alla som idag lever med hiv i Sverige har en välbehandlad infektion som varken förkortar livet eller överförs vid sex. Kunskapsläget har förändrats sedan upptäckten för 40 år sedan, både vad gäller det medicinska tillståndet men också hur det juridiskt ser ut. Trots detta möter många som lever med hiv stigma och diskriminering. Hiv kan inte botas men tack vare effektiva mediciner lever personer med hiv ett lika långt liv som andra.

Örebro
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login