Regionalt | 760 procent fler volontärer inom integration under hösten – nu söker färre

By on 29 mars, 2016

Under den senaste hösten märkte Volontärbyrån av ett stort ökat intresse från svenska folket att engagera sig ideellt. Framförallt ville många stödja människor som flytt till Sverige, och antalet intresseanmälningar från volontärer ökade med 760 procent. Viljan att ge av sin tid är fortfarande stor, men nu ser Volontärbyrån att antalet intresseanmälningar från volontärer sjunker.

Under september och oktober 2015 förmedlade Volontärbyrån nio gånger fler intresseanmälningar till uppdrag inom asyl och integration (en ökning med 760 procent) jämfört med en normal månad. Intresset att engagera sig ideellt är fortfarande stort, och under januari och februari har Volontärbyrån sett en fördubbling av intresseanmälningar jämfört med förra våren.

Det var ett enormt stort intresse att engagera sig som volontär under hösten, säger Anna Snell på Volontärbyrån. Nu ser vi att intresseanmälningarna till ideella uppdrag minskar, men intresset är fortfarande stort jämfört med för ett år sedan. Vi hade redan tidigare märkt av en ökning av intresset att engagera sig just inom asyl och integration, men det intresset formligen exploderade under hösten.

Under en vanlig månad är det cirka 20 procent av intresseanmälningarna från volontärer som går till uppdrag inom asyl- och integrationsfrågor. Under de mest intensiva månaderna under hösten var det hela 50 procent som sökte sig till uppdrag inom det området. Nu (januari-februari) visar Volontärbyråns statistik att intresseanmälningarna till uppdrag inom asyl och integration står för cirka 35 procent av alla intresseanmälningar.

Vi vet att väldigt många gav väldigt mycket av sin tid under en intensiv period, säger Anna Snell. Men fortfarande behövs många frivilliga som kan ge av sin tid och bidra till att inkludera de nyanlända. Det kan handla om någon timme i veckan, till exempel som läxhjälpare, språkstödjare eller helt enkelt som kompis.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login