Regionalt | NASA! Skicka upp en kondom i rymden

By on 26 september, 2016

Kondomen är en av mänsklighetens främsta uppfinningar och därför bör NASA skicka upp en kondom i rymden, precis som man gjort med andra viktiga uppfinningar och kulturföremål från vår civilisation.

Idag är det Internationella Preventivmedelsdagen, en viktig dag, eftersom preventivmedel har haft en enorm betydelse för människors möjlighet att bestämma över sin kropp, sin sexualitet och sitt liv. Kondomen är det enda preventivmedlet för män och det är också det enda preventivmedel som skyddar mot både könssjukdomar och oönskade graviditeter. Därför är kondomen en av mänsklighetens viktigaste uppfinningar.

NASA har under flera decennier skickat ut föremål från den mänskliga civilisationen i rymden, med hopp om att någon annan civilisation ska hitta det och få en bild av jordens befolkning. Därför är det givet att en kondom ska skickas ut i rymden, och vår förhoppning är att det också ska väcka uppmärksamhet kring en väldigt viktig, men osynlig utvecklingsfråga. Idag är det över 225 miljoner människor i världen som vill ha preventivmedel, men som inte får tag på det. Preventivmedelsbristen hänger ihop med fattigdom, begränsande normer och politiska beslut.

Konsekvensen av brist på preventivmedel gör att hundratusentals flickor och kvinnor dör av osäkra aborter och förlossningsrelaterade komplikationer varje år. Aidsrelaterade sjukdomar skördar fortfarande över en miljon människoliv per år. Det finns åtskilliga bevis för att människor som bestämmer över sitt barnafödande stannar i skolan längre, får bättre ekonomi, föder friskare barn senare i livet med färre risker för sin egen hälsa.

RFSU lanserar idag en film i form av ett öppet brev till NASA, där vi förklarar precis varför kondomen förtjänar en plats i rymden. Vår förhoppning är att många delar filmen Swedish Space Condom och skriver under uppropet till NASA. Om NASA skickar upp en kondom i rymden kommer ännu fler att prata om den här livsviktiga uppfinningen. Vi hoppas att det i förlängningen leder till att preventivmedel handlar högre upp på den politiska dagordningen.

Let’s send a condom to space!

Klicka här för att se filmen som RFSU har skickat till NASA

Skriv under RFSU:s upprop

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login