Regionalt – Sverige bryter mot FNs rekommendation kring mänskliga rättigheter

By on 18 oktober, 2016
Stig Nyman, Handikappförbundens ordförande.

Idag presenterar regeringen sin nya strategi om mänskliga rättigheter. Samtidigt skickar Handikappförbunden ett brev till FN för att informera om att Sverige bryter mot rekommendationen från FNs övervakningskommitté när det gäller konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

”Trots upprepad kritik från FN om otillräckliga resurser för personlig assistans, har regeringen fortsatt med en politik som lett till ständiga försämringar och som drabbat enskilda mycket hårt”, säger Stig Nyman, Handikappförbundens ordförande.

I april 2014 fick Sverige skarp kritik från FN när det gäller implementeringen av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En av frågorna som FN särskilt tog upp handlade om regeringens ansvar för att se till att det finns tillräckliga resurser till personlig assistans. I år upprepades kritiken i frågan från FN:s kommitté som hanterar ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

”Regeringen har ignorerat kritiken och valt att agera i direkt motsättning till FNs rekommendation. Under året har  Försäkringskassan fått uppdraget att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen och en statlig utredning  har fått direktiv att minska statens kostnader för personlig assistans”, säger Stig Nyman.

När Stefan Löfvén tillträdde som regeringschef 2014 sa han att alla beslut ska tas med hänsyn till mänskliga rättigheter. Idag föreslår regeringen att en oberoende institution för mänskliga rättigheter ska inrättas. Handikappförbunden menar att det är hög tid att en stark institution under riksdagen inrättas för att säkerställa mänskliga rättigheter. De flesta rekommendationer som rör konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har ännu inte lett till någon åtgärd trots att det gått mer än två år. Idag anordnar Handikappförbundens projekt ”Från Snack till verkstad” en konferens med flera människorättsexperter kring frågan om hur Sverige lever upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login