Rekordlågt förtroende mellan människor

By on 28 december, 2022

Förtroendet människor emellan är rekordlågt, enligt en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander. Sju av tio svenskar, 72 procent, tycker att man i allmänhet kan lita på folk, en nedgång med 3 procentenheter sedan förra året.

– Många debattörer har länge varnat för fallande social tillit på grund av faktorer som ökat utanförskap och politisk polarisering. Tilliten mellan människor är Sveriges guld och en nyckel till ett välfungerande samhälle, säger Westanders vd Patrik Westander.

Den mellanmänskliga tilliten är fortsatt hög i de flesta politiska läger. Sverigedemokraternas väljare är det främsta undantaget. Bara varannan SD-väljare, 49 procent, tycker att man i allmänhet kan lita på andra. Den största nedgången har skett bland Moderaternas väljare, där tilliten har minskat med 17 procentenheter sedan förra året.

Sifos fråga: ”Tycker du att man i allmänhet kan lita på folk?”

  2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totalt 79 78 81 82 75 72
SD-väljare 62 59 64 64 49 49
M-väljare 81 85 82 84 83 66

– Tilliten är kanske den svenskaste av alla svenska värderingar, men SD-väljarna drar ner Sveriges unikt höga sociala tillit. Sverigedemokraterna fungerar som ett drivhus för misstro, säger Patrik Westander.

Enligt det globala forskningsprojektet World Values Survey är Sverige ett land präglat av tillit mellan människor. Vi svenskar har högst tillit i världen till personer vi aldrig träffat tidigare, till personer med annan religion och till personer av annan nationalitet.

Sifo genomförde undersökningen den 18–26 november 2022, för sjätte året i rad, som en webbaserad undersökning. 1 001 personer besvarade frågan ”Tycker du att man i allmänhet kan lita på folk?”. ”Ja” svarade 72 procent, fördelade på ”absolut” (6 procent) och ”i allmänhet” (66 procent). ”Nej” svarade 26 procent, fördelade på ”i allmänhet inte” (21 procent) och ”absolut inte” (6 procent). ”Tveksam, vet ej” svarade 2 procent.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Westander

You must be logged in to post a comment Login