Rekordtillväxt av solel i Örebro län

By on 10 oktober, 2023
Drygt en tredjedel av samtliga solcellsanläggningar i E.ONs elnät har anslutits under de åtta första månaderna i år. Men även om ny automatisk process har fått ned handläggningstiderna i de flesta fallen från 70 till 7 dagar blir det ibland för trångt i elnätet, vilket medför väntetider.
Foto: Christian Andersson, Apelöga

Under 2023 har det anslutits cirka 22 megawatt solel till E.ONs elnät i Örebro län. 1 733 nya solcellsanläggningar har anslutits under årets första åtta månader, att jämföra med 1 321 under hela förra året.

Totalt är nu nästan 71 megawatt solel anslutet, vilket kan producera energi som motsvarar årsförbrukningen för 31 000 hushåll.

– Intresset för hållbara energilösningar har slagit igenom på bred front bland våra kunder.  Det är tydligt att fler och fler väljer att investera i solel såväl för dess ekonomiska som för dess miljömässiga fördelar, säger Björn Persson, regionchef Mitt på E.ON.

E.ON har i år anslutit över 20 000 anläggningar till bolagets elnät från Trelleborg i söder till Dorotea i norr och har således redan överträffat hela förra årets totala antal solcellsanslutningar på drygt 15 000 – vilket i sig var en ökning med 110 procent jämfört med 2021.

Även om haussen för solel inneburit kapacitetsutmaningar på vissa platser i elnätet, kan numera cirka 19 av 20 förfrågningar om mikroproduktion från solceller på villatak anslutas direkt. För cirka en av de 20 förfrågningarna krävs lokal nätförstärkning innan utmatning på elnätet är möjlig.

Sedan i juli har en ny automatisk process snabbat på merparten av E.ONs installationsärenden. Snittiden från anmälan till installationsmedgivande var i juli 2022 cirka 70 dagar, medan samma mätetal 2023 är sju dagar för de solcellsinstallationer som gäller villor och inte kräver nätförstärkning.

– Kundernas väntetider har minskat kraftigt, men vi är medvetna om att det kan finnas kunder som får vänta längre. Vi arbetar hårt för att minimera dessa, kommunicera den förväntade tiden och säkerställa en smidig övergång till solel, säger Björn Persson.

E.ON fortsätter att investera kraftigt i elnäten för att stärka elleveranser och stödja den gröna energiomställningen. Under de senaste 10 åren har företaget investerat cirka 30 miljarder kronor i elnäten. Den pågående reglerperioden från 2020 till 2023 innebär en investering på 16 miljarder kronor, vilket är det största investeringsprogrammet i bolagets historia.

– Med en framtida årlig investeringstakt på cirka fem 5 miljarder kronor är vi fast beslutna att upprätthålla en trygg och tillförlitlig elförsörjning samtidigt som vi möjliggör den gröna energiomställningen, säger Björn Persson.

Totalt har E.ON anslutit över 60 000 kunder i landet, med en sammanlagd effekt på 899 MW. I Örebro län rör det sig om totalt 4 991 anslutningar.

Flest anslutna anläggningar i E.ONs elnät i Örebro län, januari till augusti, 2023.

Det totala antalet anläggningar inom parentes, samt total effekt i kilowatt.

Örebro – 1 065 (2 952) – 45 177 kW

Kumla – 274 (716) – 8 766 kW

Hallsberg – 158 (466) – 5 939 kW

Nora – 104 (358) – 4 312 kW

Lekeberg – 58 (227) – 3 171 kW

Lindesberg – 46 (157) – 1 899 kW

Askersund – 27 (110) – 1 509 kW

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: E.ON

You must be logged in to post a comment Login