Renoveringen av Kägelbanan fortsätter

Av på 3 februari, 2021
Kägelbanan på Kyrkberget i Lindesberg renoveras av Kyrkberget Vänner

Kägelbanan på Kyrkberget i Lindesberg har blivit helare under 2020 – och nu fortsätter renoveringen. 

“Det syns inte så mycket än utvändigt – men det regnar inte in genom taket längre och golvet är helt och går att gå på. Under 2021 hoppas vi att det ska synas mer när vi sanerar bort klottret och får ny färg på byggnaden”, skriver föreningen Kyrkbergets Vänner i Lindesberg.

Renoveringen av Kägelbanan har pågått under de senaste två åren i etapper. HPS Kulturbyggnadsvård från Köping renoverade taket 2019 och lagade väggar och golv i oktogonen 2020.

“Vi erhåller bidrag från Länsstyrelsen för bevarande av kulturhistorisk miljöer. Men vi är också i behov av bidrag och sponsorer från annat håll. Medlemsavgiften i Kyrkbergets Vänner är ett mycket viktigt bidrag till Kägelbanans renovering – men vi är också måna om att få in andra bidrag”, skriver föreningen på sin hemsida.

Föreningen välkomnar samtidigt medlemmar och andra som är intresserade att vara med och hjälpa till när det ska genomföras underarbete och målningen av Kägelbanan under året.

Digitalt årsmöte 16 februari

Föreningen Kyrkbergets Vänner håller digitalt årsmöte tisdag 16 februari kl 18:30, förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer Siv Kalmö att berätta om Kägelbanans historia.

“Våra medlemmar betyder väldigt mycket för vår oas Kyrkberget och för vårt vackra smycke där – Kägelbanan. Därför hoppas vi att “gamla” medlemmar förlänger sitt medlemskap och att vi får många nya medlemmar”, skriver föreningen.

Kägelbanan – ett prioriterat kulturminne

Kägelbanan på Kyrkberget i Lindesberg uppfördes 1883 av Linde Kägelklubb. Föreningens syfte vara att förena sällskaplig samvaro med en för själen roande och för fysiken välbehövlig sysselsättning. Kägelspel var vid slutet av 1800-talet en spridd hobby som i Lindesberg höll i sig ända till 1970-talet då medlemsantalet var så pass minimerat att fortsatt verksamhet var ogörligt. Byggnaden lämnades då i förfall och med undantag för tillfälliga upprustningar har husets skick stadigt försämrats.

Kägelbanan på Kyrkberget i Lindesberg är ett av Länsstyrelsens prioriterade kulturminnen i Örebro län som fått del av Riksantikvarieämbetets anslag för bidrag till kulturmiljövård. Örebro län fick 2020 drygt nio miljoner kronor att fördela till kulturmiljövård – däribland för det fortsatta renoveringsarbeten av Kägelbanan på Kyrkberget i Lindesberg.

Länet | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in