Riktåldern för pensioner för år 2030 fastställd till 67 år

By on 24 maj, 2024
Arkivbild

Regeringen har fastställt riktåldern för pension för 2030 till 67 år, vilket är samma ålder som riktåldern tidigare har fastställts till.

Beslutet har fattats som en del i arbetet med att upprätthålla och höja pensionsnivåerna.

– Att vi lever allt längre och är friska högre upp i åldrarna är naturligtvis väldigt positivt. Samtidigt innebär det utmaningar, då den intjänade pensionen ska räcka över längre tid. För att stärka sin ekonomi och få pensionen att räcka till är det därför nödvändigt att arbetslivet förlängs. Ett förlängt arbetsliv medför även andra stora samhällsvinster, då det bland annat bidrar till att stärka den svenska välfärden och att kompetens som äldre och erfarna personer besitter stannar kvar längre på den svenska arbetsmarknaden, säger äldre och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

För att upprätthålla pensionsnivåerna höjdes åldersgränserna i pensionssystemet, och i angränsande trygghetssystem både 2020 och 2023. Även en så kallad riktålder för pension har införts, och från år 2026 ska denna styra de pensionsrelaterade åldersgränserna.

Riktåldern ska fastställas årligen och sex år innan den aktuella riktåldern tillämpas. Regeringen har därför beslutat om en förordning som fastställer riktåldern för pension för år 2030 till 67 år, vilket är samma ålder som riktåldern tidigare har fastställts till.

Förordningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Socialdepartementet

You must be logged in to post a comment Login