Risk för brand om inte elbilen laddas rätt hemma

By on 10 augusti, 2019

I Sverige finns idag nästan 90 000 elbilar och laddhybrider. Men laddningsmöjligheterna hemma är ofta inte anpassade för belastningen vilket kan innebära risk för brand med förlust av både hem och fordon som följd. Svedea tipsar om hur fordonet ska laddas tryggt och säkert.

Antalet laddbara fordon i Sverige ökar kraftigt för varje år och totala antalet vid årets slut uppskattas till 110 000 elbilar, laddhybrider och elmotorcyklar. En positiv trend i strävan efter att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Men elsäkerheten för laddning hemma ligger inte i fas med tillväxten.

Ofta används ett så kallat Schukouttag, alltså ett vanligt jordat vägguttag på 16 ampere. Problemet är att sådana uttag inte är gjorda för laddning av elbilar och inte alltid klarar återkommande och långvarig hög belastning. I värsta fall kan det leda till okontrollerad temperaturstegring och brand, säger Kivan Kaivanipour, produktchef bilförsäkring på Svedea.

Säker laddning med statligt bidrag

Vill man ladda sitt fordon säkert i hemmet bör man låta ett elinstallationsföretag undersöka förutsättningarna på plats. Bäst är att låta en behörig elektriker montera en laddbox. Det är dock viktigt att elektrikern är registrerad hos Elsäkerhetsverket med verksamhetstypen ”övriga anläggningar för användning av el”.

– Priset på laddboxar varierar från 6 000 kronor i grundutförande och uppåt, beroende på modell. Sen kan ytterligare installationskostnader tillkomma. Men glädjande nog kan man söka bidrag på upp till 50 % av totalkostnaden upp till 10 000 kronor hos Naturvårdsverket. Kom bara ihåg att ansöka om ladda-hemma-stödet senast 6 månader efter installationen, säger Kivan Kaivanipour.

Laddboxar kan vara väldigt högteknologiska och för den icke-insatta är det svårt att förstå skillnader mellan produkterna. För att förenkla för sina kunder har Svedea valt att ingå i partnerskap med Evify som är en informativ jämförelsesida för just laddboxar.

– Det är glädjande att ansluta Svedea som första försäkringspartner till vår plattform i hopp om att minimera tröskeln till säker och snabbare elbilsladdning för dess kunder, säger Dariush Hosseinian, marknadschef och medgrundare till Evify.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login