Så färdas gravida säkert i bil

By on 4 juli, 2022
Arkivbild

Många gravida är osäkra på hur de bör sitta i bilen för att på bästa sätt skydda sig själva och fostret. Forskning från Chalmers visar att 4 av 10 gravida använder bältet fel och att bara var tredje gravid kvinna nåtts av information om hur bältet bör användas under graviditeten.

– Den enskilt viktigaste åtgärden för att skydda både sig själv och barnet är att använda bilbälte på ett korrekt sätt, säger Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige.

Säkerhetsbältet är gjort för att fånga upp och fördela belastningen över kroppen vid en krock och minskar risken för att omkomma med uppåt 50 procent. Gravida bör tänka på att inte låta bältet gå över magen.

– Höftbältet ska sitta så lågt som möjligt under magen och vara åtdraget mot höfterna. Diagonalbältet bör löpa tätt mot axeln, mellan brösten och ned vid sidan av magen. Det är viktigt att vara noggrann med bältet, även om det kan upplevas obekvämt för dig som gravid.
På marknaden finns numera gravidbälten, men det finns ingen forskning som visar att dessa skulle öka trafiksäkerheten. Viktigare att tänka på som gravid är sittställningen och placeringen i bilen.

– Ratten och krockkudden kan skada barnet om det händer en olycka. Därför bör man försöka öka distansen till dessa. Skjut bak sätet. Ska du själv köra bilen kan både sätet och ratten justeras, men se till att du fortfarande når pedalerna på ett bra sätt.

Platsen mitt i bilens baksäte är generellt den säkraste platsen eftersom den är längst ifrån de ställen på bilen som får stötar vid kollision. Detta förutsätter dock att platsen är fullgott utrustad med trepunktsbälte och stöd för huvud och nacke.

– Oavsett var i bilen du sitter är det viktigt att huvudstödet är rätt inställt. Som gravid bör du också planera in många pauser för toalettbesök och bensträckare under resan. Mot slutet av graviditeten bör du om möjligt låta någon annan köra.

Sverige
Örebronyheter

Källa: M Sverige

You must be logged in to post a comment Login