Så många reser för att förbättra relationen

By on 20 juni, 2024
Undersökning visar att många svenskar reser för att förbättra relationen.

Arkivbild

En ny undersökning från Countryside Hotels visar att det oftast är kvinnor som tar initiativ till att förbättra kärleksrelationen, och nästan sex av tio svenska par har åkt på resor för att få igång glöden.

Även om en majoritet är överens om att relationen förbättras under resan, är det något färre som ser kvarhållande positiva effekter efter resan avslutats.

− Vi ser återkommande i våra undersökningar att många svenskar längtar efter att få byta miljö och få mer tid tillsammans med varandra i parrelationer. Samtidigt ser vi också ibland hur mer tid för varandra kan leda till mer konflikter, så därför är det värdefullt att vara ödmjuk i vilka förväntningar man har på hur resan ska påverka relationen, säger Anna Övergaard, Marknadschef på Countryside Hotels.

Många reparationsresor

Undersökningen visar att svenska kvinnor och män är överens om att det i de flesta fallen är kvinnan som tar initiativ för att förbättra kärleksrelationen. Undersökningen visar också att resor är ett vanligt sätt att få fart på romantiken.

Fler än var tredje svensk, 35 procent, har tagit initiativ till att göra en gemensam resa för att förbättra relationen och nästan var fjärde, 24 procent, har tagit initiativ till flera reparationsresor.

− Även om det fortfarande är flest kvinnor som gör bokningarna för par, så ser vi tendenser till att fler män tar initiativ och bokar den gemensamma resan, säger Anna Övergaard.

Effekten hänger kvar

Att resa bort för att förbättra parrelationen kan vara väldigt välgörande. Undersökningen visar att 53 procent av svenskarna upplever att parrelationen blir bättre under resan och något färre, 42 procent, upplever att förbättringarna håller i sig även efter att resan avslutats. Det är endast 2 procent som upplever att resor försämrar deras parrelation.

− Det kostar att resa, men det kostar också att gå i parterapi och göra andra relationsförbättrande alternativ, så därför är det hoppingivande att 42 procent upplever att relationen blivit bättre efter att de fått tid tillsammans i en ny miljö, säger Anna Övergaard.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Countryside Hotels

You must be logged in to post a comment Login