Så mycket satsar Lindesbergs kommun på kulturen

By on 22 november, 2021

År 2020 lade Lindesberg kommun (23.658 invånare) 1.322 kronor på kultur per invånare – totalt 31.278.000 kronor vilket motsvarar 2,15 procent av kommunens totala verksamhetskostnader. Det visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys över de offentliga utgifterna för kultur från staten, regionerna och kommunerna.

Lindesbergs kommuns kostnader för kulturverksamhet år 2020 i kronor per invånare.

Kostnad för kulturverksamheter år 2020 i länets kommuner.

Statistiken visar att de sammanlagda utgifterna för kultur hos stat, regioner och kommuner år 2020 ökade kraftigt jämfört med föregående år. Detta förklaras framför allt av en stor ökning av statens utgifter för kultur, som en följd av beslut om extra insatser under coronapandemin.

Till skillnad mot den stora statliga ökningen får förändringarna för regioner och kommuner sägas vara mer lika ett normalt år. Ett undantag är kommunernas stöd till studieorganisationer, som ökade med 9,7 procent, eller 49 miljoner i 2020 års priser.

Rapporten följer också upp en observation från tidigare rapporter om att kulturutgifternas andel av de kommunala utgifterna har minskat över tid. En fördjupad analys visar att denna nedgång framför allt handlar om att utgifterna för bibliotek utgör en allt mindre del av de kommunala utgifterna.

Totalt ökade de offentliga utgifterna för kultur med 3,7 miljarder kronor i fasta priser, vilket motsvarar en ökning med 12 procent jämfört med 2019. De samlade kulturutgifterna ökade även som andel av BNP – från 0,60 procent 2019 till 0,69 procent under 2020. De sammanlagda kulturutgifterna hos staten, regionerna och kommunerna uppgick 2020 till drygt 34,3 miljarder, vilket motsvarar 3.307 kronor per invånare.

Statens samlade utgifter för kultur uppgick till 17,2 miljarder kronor. Det motsvarar 1.661 kronor per invånare. I fasta priser ökade kulturutgifterna med 25,9 procent jämfört med 2019.

Regionernas samlade utgifter för kultur uppgick till 4,7 miljarder kronor. Det motsvarar 450 kronor per invånare. Utgifterna för kultur utgjorde 1,46 procent av de totala regionala utgifterna under 2020. I fasta priser ökade regionernas kulturutgifter med 0,8 procent jämfört med 2019

 

Kommunernas samlade utgifter för kultur uppgick till 12,4 miljarder kronor. Det motsvarar 1.196 kronor per invånare. Utgifterna för kultur utgjorde 2,11 procent av de totala kommunala utgifterna under 2020. I fasta priser ökade kommunernas kulturutgifter med 0,9 procent jämfört med 2019.

”Årets rapport dokumenterar den största ökningen av utgifter för kultur som har noterats så långt tillbaka som statistiken sträcker sig. Det är intressant att notera att de ökade utgifterna till följd av pandemin nästan uteslutande är statliga, medan förändringarna i regionernas och kommunernas sammantagna utgifter är marginella”, säger Erik Vestin – utredare på Myndigheten för kulturanalys i ett pressmeddelande.

Kultur | Örebro län
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login