Så påverkar flygskammen drömmen om utlandsboende

Av på 27 april, 2019

Fastighetsbyrån, med verksamhet i Sverige, Spanien och Portugal, har genomfört en Sifo-undersökning för att ta reda på svenskarnas syn på att köpa boende utomlands och flygresors miljöpåverkan. Svaren visar att 19 procent drömmer om att köpa bostad utomlands, i hög eller mycket hög utsträckning, och 28 procent uppger att de skulle välja ett annat land än Sverige om de skulle köpa fritidshus.

Bland de som drömmer om att köpa bostad utomlands anger majoriteten, 71 procent, att deras inställning till köpet påverkas, i låg eller mycket låg utsträckning, av flygets miljöpåverkan. 23 procent svarar att deras inställning påverkas i hög eller mycket hög utsträckning. Bland allmänheten anger 31 procent att flygets negativa miljöpåverkan påverkar hur mycket de flyger, i hög eller mycket hög utsträckning.

Vi märker att flygresors miljöpåverkan har kommit upp mer på agendan. En liten del kanske väljer bort boende på varmare breddgrader på grund av miljöfrågan – men de flesta verkar ta in det i beräkningen på andra sätt. Till exempel i val av land, transportsätt och att man är där längre perioder åt gången, säger Daniel Nilsson, vd på Fastighetsbyrån utland.
Satsning på VR-visningar för att minska flygresorna
Enligt en annan undersökning från Nepa, gjord på uppdrag av Fastighetsbyrån, kan många svenskar som drömmer om att ha en bostad utomlands tänka sig att köpa på distans. På frågan ”Skulle du kunna tänka dig att köpa bostad på distans med hjälp av en verklighetstrogen VR-visning?” svarade 17 procent ”Ja, absolut”, 40 procent svarade ”Eventuellt, beroende på hur bra bild VR-visningen ger” och 43 procent svarade ”Nej, jag måste se bostaden på plats”.

Ny teknik är avgörande för att möta våra miljöutmaningar och för oss som förmedlar bostäder utomlands kan VR-tekniken dra ett litet strå till stacken. Bra VR-upplevelser skapar möjligheter för de som kan tänka sig att köpa på distans. För de som ändå vill se bostaden innan köp gör VR-visningarna att man kan minska antalet visningsresor, säger Daniel Nilsson.

För att möta efterfrågan på bra VR-visningar så gör Fastighetsbyrån nu en satsning på en nyutvecklad app för Oculus Go. I appen laddas löpande de bostäder som företaget förmedlar i Spanien och Portugal upp och användaren kan uppleva dem i VR.

Undersökningens resultat i korthet:

 1. I vilken utsträckning instämmer du i påståendet: Jag drömmer om att köpa en bostad utomlands. Ange ditt svar på en skala 1 till 5, där 1 är instämmer inte alls och 5 är instämmer helt:
  1. Instämmer inte alls: 44%
  2: 16%
  3: 19%
  4: 10%
  5. Instämmer helt: 9%
 2. Om du skulle köpa ett fritidsboende, skulle du vilja att det låg i Sverige eller i ett annat land?
  Sverige: 58%
  Annat land: 28%
  Vet ej: 14%
 3. I vilken utsträckning påverkas din inställning till att köpa bostad utomlands av den miljöpåverkan som flygresor innebär? (Av de som har svarat 1 eller 2 på fråga 1 och i hög utsträckning drömmer om att köpa bostad utomlands):
  Mycket låg utsträckning: 38%
  Ganska låg utsträckning: 34%
  Ganska hög utsträckning: 15%
  Mycket hög utsträckning: 8%
  Tveksam/Vet ej: 6%
 4. I vilken utsträckning påverkar flygens klimatpåverkan hur mycket du flyger?
  Mycket låg utsträckning: 35%
  Ganska låg utsträckning: 29%
  Ganska hög utsträckning: 19%
  Mycket hög utsträckning: 12%
  Tveksam/Vet ej: 5%

Om Sifo-undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos riksrepresentativa webbpanel under tidsperioden 19-26 mars. Totalt samlades 1 197 intervjuer in bland svenska allmänheten, 18-79 år.

Om Nepa-undersökningen
Undersökningen genomfördes av Nepa 6-18:e november 2018, på uppdrag av Fastighetsbyrån. Kartläggningen genomfördes online till medlemmarna i en webbpanel och totalt deltog 1021 svenskar i åldrarna 20-64 år.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in