Så reste vi under coronaåret

By on 12 mars, 2021
Illustration: Kim Appelbom

2020 blev året då utlandsresandet tvärnitade. Men det betyder inte att svenskarna stannade hemma. För samtidigt som få korsade en nationsgräns gjorde svenskarna i snitt tio fritidsresor inom landets gränser. Det visar årets upplaga av Resebarometern.

Förra året minskade svenskarnas semesterresor till utlandet med 84 procent. Från 12 till 1,9 miljoner fritidsresor.

Inte sedan andra världskriget har minskningen varit lika dramatisk. Resandet har tidigare minskat enstaka år, senast i samband med finanskrisen på nollnolltalet, men då med några få procent, för att sedan skjuta i höjden igen. Förra årets nedgång i resandet är därmed historisk.

Resebarometern görs av Resurs för resor och turism för Resemagasinet Vagabond, Utrikesdepartementet (UD) och Europeiska ERV och är Sveriges största resvaneundersökning. Drygt 2 000 har svarat på frågor om sina utrikesresor, medan drygt 4 300 svarat på frågorna om sina Sverigeresor.

De allra flesta svenskar lämnade aldrig landet 2020, inte ens sedan UD:s reseavrådan hävdes för Europaresor. Vi tog i de allra flesta fall det säkra före det osäkra och … nej, vi stannade inte hemma helt och hållet, utan istället semestrade vi i Sverige. Förra året gjorde vi 29 miljoner semesterresor med minst en övernattning och 50 miljoner dagsturistresor. Eller annorlunda uttryckt: i genomsnitt gjorde varje vuxen svensk 3,5 Sverigeresor med övernattning och 6,1 dagsresor.

2018 sa 35 procent att de skulle göra färre fritidsresor till utlandet i framtiden. 2019 hade andelen som planerade att börja ”resebanta” sjunkit till 27 procent, för att coronaåret 2020 krympa till 14 procent. En majoritet – eller 86 procent – har alltså inga planer på att resa mindre efter än vad man gjorde före pandemin. 10 procent säger istället att de kommer att öka sitt utlandsresande. Tillspetsat kan man säga att flygskammen har avtagit eftersom reselängtan har ökat.

Utlandsresor senaste fyra åren:

År Antal resor
2017 11,6 miljoner
2018 11 miljoner
2019 12 miljoner
2020 1,9 miljoner

5 i topp – så många resor gjorde vi från Sverige till:

Land (placering 2019)
2020 2019 Förändring
1. Spanien (1) 298 000 1 827 000 –84 %
2. Danmark (2) 161 000 1 136 000 –86 %
3. Finland (6) 112 000 633 000 –83 %
4. Tyskland (3) 106 000 899 000 –88 %
5. Thailand (17) 76 000 208 000 –64%

Nöje | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Vagabond

You must be logged in to post a comment Login