Så ser företagandet ut i din kommun

By on 18 november, 2018

Företagarna har tagit fram 290 unika rapporter – en för varje kommun i Sverige – som innehåller statistik för 24 olika parametrar rörande företagande, arbetsmarknad, näringar och demografi som ger en unik inblick i företagandet lokalt. Här nedan presenteras Örebro läns kommuner, det är även länkat till mer innehållsrik information!

Statistiken som kommer från offentliga databaser hos SCB, Bolagsverket, Skatteverket och Arbetsförmedlingen har sammanställts med Företagarnas mest omfattande undersökningar.

– Företagarna har genom kommunrapporterna skapat ett underlag för att kunna få en bättre bild av företagandet i kommunen som kan ligga till grund för bättre beslutsfattande för såväl politiker och tjänstemän som för företagsledare och entreprenörer, säger Günther Mårder, vd för Företagarna.

Rapporterna visar bland annat var de kommunala skatteintäkterna, som finansierar den gemensamma välfärden, kommer ifrån. Statistiken visar att skatteintäkterna i hela 217 av 290 kommuner i huvudsak kommer från de små företagen, vilket visar vilken betydelse ett bra företagsklimat kan ha:

– Jag hoppas att varenda kommunpolitiker läser vår rapport, och att de blir påminda om att den kommunala välfärden i hög utsträckning bygger på livskraftiga småföretag. Det är viktigt att politiker och kommunala tjänstemän inför varje beslut tänker efter hur beslutet påverkar ortens företagare; hur det kan skapa jobb och intäktersäger René Bongard, statistiker hos Företagarna och ansvarig för rapporterna.

Rapporterna innehåller bland annat data om medelåldern på företagsledarna i kommunen, hur många procent av företagsledarna som har nått pensionsålder, andelen av företagsledare som är kvinnor respektive män, vilka tillväxthinder som finns på orten, hur många som arbetar i små respektive stora företag, hur jobbutvecklingen har sett ut sedan 90-talet, vilka de vanligaste yrkena i kommunen är, med mera.


Företagandet i din kommun:

Askersund
Visste du att det finns 2 004 jobb i de små företagen i Askersund? Och visste du att företagarna tillsammans med alla anställda i dessa företag bidrar med 149 miljoner kronor till kommunens skatteintäkter?

Vi har sammanställt den här rapporten för att visa hur det lokala näringslivet ser ut och för att synliggöra småföretagens betydelse för din kommun. En stor majoritet av faktan i denna rapport kommer från Statistiska Centralbyrån (SCB), men vi har också använt statistik från Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Bolagsverket och Företagarnas egna undersökningar.

Nästan alla företag vill växa och många vill anställa fler personer. Jobben som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan också till allmänheten. Vår förhoppning är att den här rapporten leder till en öppen dialog om det lokala näringslivsklimatet och hur förutsättningar för företagare i kommunen kan förbättras.

Klicka här för mer info om företagandet i Askersund (öppnas upp i ny flik)!

Degerfors
Visste du att det finns 1 056 jobb i de små företagen i Degerfors? Och visste du att företagarna tillsammans med alla anställda i dessa företag bidrar med 101 miljoner kronor till kommunens skatteintäkter?

Vi har sammanställt den här rapporten för att visa hur det lokala näringslivet ser ut och för att synliggöra småföretagens betydelse för din kommun. En stor majoritet av faktan i denna rapport kommer från Statistiska Centralbyrån (SCB), men vi har också använt statistik från Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Bolagsverket och Företagarnas egna undersökningar.

Nästan alla företag vill växa och många vill anställa fler personer. Jobben som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan också till allmänheten. Vår förhoppning är att den här rapporten leder till en öppen dialog om det lokala näringslivsklimatet och hur förutsättningar för företagare i kommunen kan förbättras.

Klicka här för mer info om företagandet i Degerfors (öppnas upp i ny flik)!

Hallsberg
Visste du att det finns 2 160 jobb i de små företagen i Hallsberg? Och visste du att företagarna tillsammans med alla anställda i dessa företag bidrar med 152 miljoner kronor till kommunens skatteintäkter?

Vi har sammanställt den här rapporten för att visa hur det lokala näringslivet ser ut och för att synliggöra småföretagens betydelse för din kommun. En stor majoritet av faktan i denna rapport kommer från Statistiska Centralbyrån (SCB), men vi har också använt statistik från Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Bolagsverket och Företagarnas egna undersökningar.

Nästan alla företag vill växa och många vill anställa fler personer. Jobben som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan också till allmänheten. Vår förhoppning är att den här rapporten leder till en öppen dialog om det lokala näringslivsklimatet och hur förutsättningar för företagare i kommunen kan förbättras.

Klicka här för mer info om företagandet i Hallsberg (öppnas upp i ny flik)!

Karlskoga
Visste du att det finns 4 241 jobb i de små företagen i Karlskoga? Och visste du att företagarna tillsammans med alla anställda i dessa företag bidrar med 285 miljoner kronor till kommunens skatteintäkter?

Vi har sammanställt den här rapporten för att visa hur det lokala näringslivet ser ut och för att synliggöra småföretagens betydelse för din kommun. En stor majoritet av faktan i denna rapport kommer från Statistiska Centralbyrån (SCB), men vi har också använt statistik från Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Bolagsverket och Företagarnas egna undersökningar.

Nästan alla företag vill växa och många vill anställa fler personer. Jobben som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan också till allmänheten. Vår förhoppning är att den här rapporten leder till en öppen dialog om det lokala näringslivsklimatet och hur förutsättningar för företagare i kommunen kan förbättras.

Klicka här för mer info om företagandet i Karlskoga (öppnas upp i ny flik)!

Kumla
Visste du att det finns 2 866 jobb i de små företagen i Kumla? Och visste du att företagarna tillsammans med alla anställda i dessa företag bidrar med 221 miljoner kronor till kommunens skatteintäkter?

Vi har sammanställt den här rapporten för att visa hur det lokala näringslivet ser ut och för att synliggöra småföretagens betydelse för din kommun. En stor majoritet av faktan i denna rapport kommer från Statistiska Centralbyrån (SCB), men vi har också använt statistik från Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Bolagsverket och Företagarnas egna undersökningar.

Nästan alla företag vill växa och många vill anställa fler personer. Jobben som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan också till allmänheten. Vår förhoppning är att den här rapporten leder till en öppen dialog om det lokala näringslivsklimatet och hur förutsättningar för företagare i kommunen kan förbättras.

Klicka här för mer info om företagandet i Kumla (öppnas upp i ny flik)!

Laxå
Visste du att det finns 1 056 jobb i de små företagen i Laxå? Och visste du att företagarna tillsammans med alla anställda i dessa företag bidrar med 70 miljoner kronor till kommunens skatteintäkter?

Vi har sammanställt den här rapporten för att visa hur det lokala näringslivet ser ut och för att synliggöra småföretagens betydelse för din kommun. En stor majoritet av faktan i denna rapport kommer från Statistiska Centralbyrån (SCB), men vi har också använt statistik från Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Bolagsverket och Företagarnas egna undersökningar.

Nästan alla företag vill växa och många vill anställa fler personer. Jobben som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan också till allmänheten. Vår förhoppning är att den här rapporten leder till en öppen dialog om det lokala näringslivsklimatet och hur förutsättningar för företagare i kommunen kan förbättras.

Klicka här för mer info om företagandet i Laxå (öppnas upp i ny flik)!

Lindesberg
Visste du att det finns 3 262 jobb i de små företagen i Lindesberg? Och visste du att företagarna tillsammans med alla anställda i dessa företag bidrar med 268 miljoner kronor till kommunens skatteintäkter?

Vi har sammanställt den här rapporten för att visa hur det lokala näringslivet ser ut och för att synliggöra småföretagens betydelse för din kommun. En stor majoritet av faktan i denna rapport kommer från Statistiska Centralbyrån (SCB), men vi har också använt statistik från Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Bolagsverket och Företagarnas egna undersökningar.

Nästan alla företag vill växa och många vill anställa fler personer. Jobben som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan också till allmänheten. Vår förhoppning är att den här rapporten leder till en öppen dialog om det lokala näringslivsklimatet och hur förutsättningar för företagare i kommunen kan förbättras.

Klicka här för mer info om företagandet i Lindesberg (öppnas upp i ny flik)!

Ljusnarsberg
Visste du att det finns 660 jobb i de små företagen i Ljusnarsberg? Och visste du att företagarna tillsammans med alla anställda i dessa företag bidrar med 47 miljoner kronor till kommunens skatteintäkter?

Vi har sammanställt den här rapporten för att visa hur det lokala näringslivet ser ut och för att synliggöra småföretagens betydelse för din kommun. En stor majoritet av faktan i denna rapport kommer från Statistiska Centralbyrån (SCB), men vi har också använt statistik från Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Bolagsverket och Företagarnas egna undersökningar.

Nästan alla företag vill växa och många vill anställa fler personer. Jobben som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan också till allmänheten. Vår förhoppning är att den här rapporten leder till en öppen dialog om det lokala näringslivsklimatet och hur förutsättningar för företagare i kommunen kan förbättras.

Klicka här för mer info om företagandet i Ljusnarsberg (öppnas upp i ny flik)!

Nora
Visste du att det finns 1 554 jobb i de små företagen i Nora? Och visste du att företagarna tillsammans med alla anställda i dessa företag bidrar med 122 miljoner kronor till kommunens skatteintäkter?

Vi har sammanställt den här rapporten för att visa hur det lokala näringslivet ser ut och för att synliggöra småföretagens betydelse för din kommun. En stor majoritet av faktan i denna rapport kommer från Statistiska Centralbyrån (SCB), men vi har också använt statistik från Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Bolagsverket och Företagarnas egna undersökningar.

Nästan alla företag vill växa och många vill anställa fler personer. Jobben som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan också till allmänheten. Vår förhoppning är att den här rapporten leder till en öppen dialog om det lokala näringslivsklimatet och hur förutsättningar för företagare i kommunen kan förbättras.

Klicka här för mer info om företagandet i Nora (öppnas upp i ny flik)!

Örebro
Visste du att det finns 24 637 jobb i de små företagen i Örebro? Och visste du att företagarna tillsammans med alla anställda i dessa företag bidrar med 1 290 miljoner kronor till kommunens skatteintäkter?

Vi har sammanställt den här rapporten för att visa hur det lokala näringslivet ser ut och för att synliggöra småföretagens betydelse för din kommun. En stor majoritet av faktan i denna rapport kommer från Statistiska Centralbyrån (SCB), men vi har också använt statistik från Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Bolagsverket och Företagarnas egna undersökningar.

Nästan alla företag vill växa och många vill anställa fler personer. Jobben som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan också till allmänheten. Vår förhoppning är att den här rapporten leder till en öppen dialog om det lokala näringslivsklimatet och hur förutsättningar för företagare i kommunen kan förbättras.

Klicka här för mer info om företagandet i Örebro (öppnas upp i ny flik)!

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login