Så ska regionens kultur-feriepraktik nå ut till hela länet

Av på 17 februari, 2021
Vill du prova på att arbeta med film i sommar? Då kan regionens feriepraktik i Örebro vara en möjlighet.

Du som till sommaren 2021 slutar grundskolans årskurs 9 eller gymnasiets årskurs 1 eller 2 och är intresserad av dans, film, litteratur eller slöjd kan söka Region Örebro läns kultur-feriepraktik till sommaren.

Huvudsyftet är att ge ungdomar från hela länet möjlighet att prova på hur det är att arbeta professionellt inom sina kulturuttryck – och att den kultur som skapas ska spridas i hela länet.

Årets feriepraktikplatser inom dans, film, litteratur och slöjd är alla lokaliserade till Örebro med möjlighet att delta på distans i vissa fall – hur ska feriepraktiken nå ut till hela länet? 

Katarina Strömgren Sandh – områdeschef för Kultur och Ideell sektor i Region Örebro län – svarar:

“Vad gäller feriepraktiken och hur den når ut i hela länet finns två viktiga principer som vi jobbar efter:

  • Vi vill uppnå en bred representation bland deltagande feriepraktikanter. Huvudsyftet med feriepraktiken är att ge ungdomar från hela länet möjlighet att prova på hur det är att arbeta professionellt inom sitt kulturuttryck.
  • Upplevelsen av den kultur som skapas av feriepraktik-ungdomarna ska spridas i hela länet.

För att uppnå en bred representation bland deltagarna har vi detta som ett kriterium i urvalsprocessen av inkomna ansökningar. I varje arbetsgrupp eftersträvar vi en fördelning som är i linje med demografin, där ju Örebro kommun står för hälften av det totala antalet invånare i länet. Uppskattningsvis har också hälften av deltagarna i en arbetsgrupp varit från Örebro kommun och hälften från andra kommuner.

Når den kultur som skapas inom ramen för feriepraktiken ut i hela länet?

Nedanstående historiska sammanfattning utifrån respektive kulturområde visar att resultatet av feriepraktiken har haft en god spridning i hela länet:

  • Dansen som repeterar i Örebro brukar årligen ge sig ut på en länsturné med sin föreställning sista arbetsveckan. Hittills har man genom åren besökt tio av länets tolv kommuner.
  • Teatern är bunden till den spelplats man för året valt ut, och de har genom åren verkat i flera kommuner genom samarbete med amatörteatersamverkans föreställningar.
  • Slöjden har vid ett antal tillfällen genomfört sin feriepraktik på Siggebohyttans bergsmansgård på gränsen mellan Lindesberg och Nora.
  • Bild- och form-området har flera år genomfört platsspecifika uppdrag. De har bland annat målat en cykel- och gångtunnel i Lindesberg och utsmyckat ett ungdomskulturhus i Laxå.
  • Filmen har alltid haft sin bas i Örebro, med inspelningskontor, redigeringsrum och teknik, men i sina produktioner besökt flera kommuner, bland annat Hällefors, Nora och Lindesberg. Logistiskt är det mest praktiskt att ha en central utgångspunkt i länet då filmen i början av sin praktik inte vet vart produktionen i övrigt kommer föra den.
  • Litteraturen har med sin skrivargrupp alltid haft sitt kontor i Örebro, då det logistiskt varit enklast då verksamheten under en feriepraktikperiod haft olika inresande handledare under en och samma vecka.

På grund av den rådande pandemin planeras det i år primärt för en digital feriepraktik, med möjlighet till vissa på plats-träffar om restriktionerna tillåter. De delar som eventuellt kommer genomföras fysiskt kommer vara förlagda till Örebro. Detta med hänsyn till transport- och miljömässiga fördelar. Det blir miljömässigt bättre att några av deltagarna reser in till Örebro för arbetet, än att feriepraktikens alla deltagare dagligen reser till en arbetsplats i en kommun som kanske ingen av ungdomarna har som hemvist”.

……………………

Feriepraktik kultur – dans, film, litteratur eller slöjd

Är du intresserad av att skapa?
I dans, film, litteratur eller slöjd? I sommar får du som är intresserad av någon av de olika konstformerna möjlighet att tillsammans med proffsiga handledare använda din fantasi och kreativitet i en feriepraktik.

Kvalifikationer: Du kan ansöka om feriepraktik om du till sommaren 2021 slutar grundskolans årskurs 9 eller gymnasiets årskurs 1 eller 2. Övrigt, se under respektive konstområde.

Ansökan: Du ansöker genom att skriva ett personligt brev där du berättar lite om dig själv, dina intressen och varför du söker till just den/de konstformer du valt. Du får gärna bifoga betyg/omdömen från tidigare jobb/praktikplatser.

Filma dig själv:
I stället för att skriva ett personligt brev kan du spela in en kort film med din mobilkamera där du berättar om dig själv. E-posta en filmlänk och uppge ditt namn och namnet på kontaktpersonen för ditt valda konstområde. Du kan skicka en länk till exempel via Dropbox, Google Drive, YouTube, Sprend, WeTransfer eller liknande. Obs! Skicka inte filmen direkt i e-post då den kan vara för stor för oss att öppna.

Sista ansökningsdag: 2021-03-15

Tillträde/veckor för alla konstformer:
Feriepraktiken pågår under 3 veckor, 7 timmar per dag – måndag till fredag. Feriepraktiken börjar med en introduktionsdag fredag den 18 juni (v.24) och pågår under veckorna 25 (midsommarafton 25 juni är ledig dag), 26 och 27.

Med anledning av den pågående pandemin kan upplägget för respektive konstform komma att förändras.

Länet
Örebronyheter

Källa LindeKultur
För mer information om respektive konstform och ansökan – jobb.regionorebrolan.se/ExternwebbV2/LedigaJobb/EW2PageAnnons.aspx?arenderef=6664212035122627674

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in