Så ska utbildningen för sjuksköterskor utvecklas

By on 1 november, 2022
Sjuksköterskestudenter under utbildning i Örebro universitets kliniska träningscenter (KTC).
Foto: Jesper Mattsson

Mer praktik och ännu fler samarbeten med regionala och kommunala vårdgivare, det är några av planerna för att utveckla sjuksköterskeutbildningen vid Örebro universitet.

– Vår satsning går helt i linje med Universitetskanslersämbetets rekommendationer, säger Elisabet Welin, professor i omvårdnadsvetenskap.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har granskat samtliga lärosäten som har utbildningar som leder till en sjuksköterskeexamen och konstaterar att det finns en del gemensamma utmaningar. Kompetensförsörjning, brist på handledare och tillgången till VFU-platser – alltså praktik under utbildningen – är några exempel.

– Det är glädjande att UKÄ lyfter precis de punkter som vi jobbar för att förbättra. En redan bra utbildning ska nu bli ännu bättre. Det här visar att vi är på rätt väg, säger Elisabet Welin som också är chef vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet.

Stor satsning på mer praktik

Vid Örebro universitet pågår just nu ett arbete med att förnya sjuksköterskeutbildningen. Antalet veckor för VFU kommer att utökas från dagens 26 veckor till 40 veckor för de studenter som påbörjar utbildningen från och med hösten 2024.

Universitetet stärker också sitt samarbete med både Region Örebro län och de vårdgivare som finns på kommunal nivå.

– Allt större del av vården sker numera på kommunal nivå och vi är därför jätteglada över att kunna utöka vårt samarbete här – samtidigt som vi också fortsätter vårt goda samarbete med regionen. Vi vill ge våra framtida sjuksköterskor ännu fler redskap och verktyg så att de känner sig väl förberedda och trygga i mötet den kliniska verkligheten, säger Elisabet Welin.

Örebro
Örebronyheter

Källa Örebro Universitet
Text: Anna Lorentzon
Foto: Jesper Mattsson

You must be logged in to post a comment Login