Så skulle partierna i Lindesberg rösta idag

By on 13 augusti, 2022
Bild: LindeKultur

Inför valet 11 september 2022 har LindeKultur gjort en uppföljning av kulturens valmanifest inför senaste valet 2018.

Nu svarar partierna på frågan: Om Lindesbergs Kulturparti fanns och lade fram dessa förslag i kommunfullmäktige idag – hur skulle ni då rösta? Ja, Nej eller avstår ni?

Kulturens valmanifest har som övergripande mål att Lindesberg ska bli en kulturkommun – en kommun som ger plats för och använder kulturen som stöd i utvecklingen av Lindesberg ● som en attraktiv kommun att jobba, leva, bo och verka i; ● som en attraktiv etableringskommun för kulturella och kreativa näringar; ● som ett attraktivt besöksmål.

För att nå detta skulle Lindesbergs Kulturparti (om det fanns och hade en plats i kommunfullmäktige) lägga fram 11 förslag (”motioner”) till kommunfullmäktige.

Hur skulle övriga partier rösta?

● Så svarar Socialdemokraterna >>

● Så svarar Sverigedemokraterna >>

● Så svarar Moderaterna >>

● Så svarar Centerpartiet >>

● Så svarar Kristdemokraterna >>

● Så svarar Vänsterpartiet >>

● Så svarar Liberalerna >>

● Så svarar Miljöpartiet >>

Landsbygspartiet Obundna har inte svarat.

……………………..

Politisk enighet kring fyra förslag

Enligt svaren från de åtta deltagande partierna finns det politisk enighet om att säga ja till fyra av förslagen:

1: Handlingsprogram: Ta fram och förankra ett tydligt och genomförbart handlingsprogram för kulturens roll och betydelse för kommunens utveckling – liksom kommunens ansvar för och stöd till kulturen och dess aktörer.

4: Kulturcollege på Lindeskolan: Utveckla gymnasieskolan (med det estetiska programmet som bas) till ett kulturcollege med riksintag på motsvarande sätt som Lindeskolan idag är ett idrottscollege.

5: Utveckla folkbiblioteken: Utveckla folkbiblioteken som kulturella och gränsöverskridande demokratiska mötesplatser med personal som kan ge besökarna stöd i informationssökning, digital kompetens och källkritik.

8: Samarbetsforum: Skapa ett officiellt samarbetsforum med representanter för kommun (kultur- och bildningsförvaltningen), den ideella sektorn (ideellt verkande föreningar och grupper) och yrkesverksamma kulturaktörer (kulturella och kreativa näringar) för ömsesidigt stöd och samverkan kring kulturens roll och möjligheter i kommunens utveckling.

Politik | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login