Så snusar Örebroarna

Av på 14 augusti, 2019
Arkivbild.

Sverige, snusets hemland. I över 200 år har svenskarna snusat. Snuskartan 2019, en rapport från Nordic Snus där 2 489 personer mellan 18 och 64 år har blivit tillfrågade, visar att 15 % av den svenska befolkningen snusar. Nästan hälften av snusarna är mellan 25 och 44 år, och 8 av 10 är män.

Vidare visar rapporten att det vita portionssnuset drar ifrån den bruna portionen  – 45 % av snusarna föredrar vita portioner medan 32 % snusar bruna prillor. På en ärofylld tredjeplats kommer lössnuset, 18% av de svenska snusarna håller lössnus främst. Och färskingen i sammanhanget, den tobaksfria nikotinportionen används av 3 % av befolkningen. Vad gäller nikotinet är det främst normaldosen (9mg/g) som går åt i butik – 82 % väljer normalstarkt snus när de själva får välja.

I rapporten, som även har tagit reda på vilka prissegment som snusarna köper sitt snus i, framgår att 57 % av Sveriges snusare köper dyrt snus från de så kallade Premium- och Sub-premiumsegmenten (40 kr och dyrare respektive 35-39 kr), medan 28 % köper sitt snus ur Value-sortimentet (högst 28 kr). I majoriteten av landet – 12 av 21 regioner i Sverige – är General
det största varumärket.

Så snusar Örebroarna
12 % av invånarna i Örebrotrakten snusar till vardags. Av dessa är 25 % kvinnor, vilket är klart högre än rikssnittet som ligger på 19 %. Det snusas mest i åldrarna 25-44, där andelen snusare är 57 %.

Örebrosnusarna gillar det bruna portionssnuset i lika hög grad som det vita portionssnuset – 39 % vardera. Lössnuset föredras av var femte snusare. Den absoluta majoriteten av snusarna (77 %) nöjer sig med ett normalstarkt snus, medan övriga 23 % tycker om starkt snus.

Köptrenden i regionen har vissa likheter med övriga landet; det säljs flest dosor från det så kallade Premium-segmentet, där dosan kostar åtminstone 40 kr (47 %).

Som en motvikt till kostar var fjärde såld dosa istället högst 28 kr (25 %).

 

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in