Så vill ledamöterna i Tillväxtnämnden utveckla kulturen i Lindesberg

Av på 7 februari, 2021

Vilket/vilka utvecklingsmål för kulturen i Lindesbergs kommun är viktigast för dig/ditt parti att få med i Tillväxtnämndens utvecklingsmål? Frågan har ställts till ledamöterna i Tillväxtnämnden som nu ska lägga fast nämndens utvecklingsmål – och så här svarar de.

På tisdag (9 februari) kommer Tillväxtnämnden (med ansvar för bland annat kultur och fritid i Lindesbergs kommun) att ha en workshop om nämndens utvecklingsmål i kommunens nya styrmodellen för ledning och styrning i Lindesbergs kommun. Tanken är att de ska antas tillsammans med nämndens verksamhetsplan 16 mars. De utvecklingsmål som kommer att tas av nämnden då är de som Tillväxtförvaltningen kommer att arbeta med. Tillväxtförvaltningens enheter (bland annat Kultur- och fritidsenheten) kommer sedan arbeta med sina egna verksamhetsmål under året.

Tillväxtnämnden har nio ledamöter – fem från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet (som samarbetar i Lindesbergs kommun) och fyra övriga ledamöter (två från Moderaterna och två från Sverigedemokraterna).

Så vill S, C och V utveckla kulturen:
Sofie Krantz, Nafih Mawlod och Josefin Hellström (S), Magnus Storm (C) och Hans Finckh (V) svarar gemensamt på frågan: Vilket/vilka utvecklingsmål för kulturen i Lindesbergs kommun är viktigast för dig/ditt parti att få med i Tillväxtnämndens utvecklingsmål?

“S, C och V vill prioritera kultur och konst. Konsten ska vara fri och vi ska värna det fria uttrycket. Vi vill verka för en öppen framtidsanda i kulturlivet med öppna scener och öppna kulturområden. Vi vill både bevara och utveckla. Kulturen ska vara en mötesplats som är tillgänglig och inkluderande för alla människor – unga och äldre, människor med och utan diagnoser, svenskfödda och utrikesfödda, kvinnor och män. Vi vill både bevara och utveckla, både det traditionella och det nya ska ha en plats i kommunens kulturliv.

Centerpartiet anser att människan måste fritt få skapa och ta del av tankar om livet och samhället vi lever i. Kulturen har en viktig del i detta. Därför måste kulturen få vara fri. Det är viktigt för demokratin. Därför ska politiker inte försöka styra vad kulturen handlar om. Däremot har vi en viktig uppgift att se till att alla människor oavsett var man bor, vilken bakgrund man har, eller om man har någon funktionsnedsättning får ta del av kultur och vara med och skapa.  “För att lyckas bör vi hjälpas åt att hitta arenor för att fler ska få möjlighet att ta del men även bli en del av kulturen” säger Magnus Storm (C) som är ordförande i Tillväxtnämnden.

Vänsterpartiet står för ett lokalt och småskaligt kulturliv – också som motvikt till kulturmonopolerna och kulturmetropolerna. Konst och kultur är inte först och främst en blick tillbaka utan en blick framåt, det är livet som speglas. Därför är det så viktigt att aktivera var och en att uttrycka sig genom konst och kultur. “Vi måste tillhandahålla fria, tillgängliga och prisvärda lokaler – för lärandet av, skapandet av, arbetandet med och visandet av konstnärliga verk. Det kommer jag jobba för”, säger Hans Finckh (V) som är ledamot i Tillväxtnämnden.

Socialdemokraterna: Kulturen är en viktig del i människans liv. Genom ökad tillgång till olika kulturupplevelser och uttrycksmöjligheter utvecklar vi oss själva och våra sinnen. Kulturen är inte bara viktig för ökad attraktivitet utan genererar även tillväxt och arbetstillfällen. “Att se möjligheterna till en utveckling av mindre kulturevenemang runt om i kommunen och levande kultur- och upplevelseområden känner jag är viktigt så att fler kan få ta del av vårt kulturliv,” säger Sofie Krantz (S) som är vice ordförande i Tillväxtnämnden.

Så vill M utveckla kulturen
Conny Ärlerud och Jan Hansson är Moderaternas ledamöter i Tillväxtnämnden som svarar på frågan: Vilket/vilka utvecklingsmål för kulturen i Lindesbergs kommun är viktigast för dig/ditt parti att få med i Tillväxtnämndens utvecklingsmål?

Vi moderater anser att förutsättningen för ett levande kulturliv är tillgänglighet. Oavsett kön, ålder, bakgrund eller var man bor ska kultur kunna nyttjas av alla.

När pandemin är över och samhället återgår till ett mer normalt skede är det viktigt att samlingspunkter så som lokaler, hallar, biografer, bibliotek, scener och arenor får finnas kvar och till och med öka på sikt och anpassas för olika behov och evenemang, stora som små, för att kulturen ska få den ”boost” den behöver.

Vi anser även att kultur i förskolan och skolan och Kulturskolan Garnalia är viktiga verksamheter för att väcka och utveckla intresset i tidigt skede. Även dessa verksamheter måste få utvecklas genom ett starkt samarbete med framför allt Barn- och utbildningsförvaltningen.

Tillgängligheten för funktionshindrade måste även den utvecklas på sikt. Här är ett välfungerande samarbete med socialförvaltningen och de olika handikappföreningarna helt centralt.
Vi vill gärna se att museiverksamheten utvecklas, och varför inte en digital lösning tillgängligt via biblioteken eller från telefonen alternativt datorn hemma?

Här finns alla möjligheter att upptäcka sevärdheter och att väcka intresset för kultur hos medborgare på ett helt annat sätt än tidigare!
Moderaterna prioriterar att resurser riktas särskilt mot barn och unga.

Så vill SD utveckla kulturen
Jari Mehtäläinen och Rickard Jirvelius är Sverigesdemokraterna ledamöter i Tillväxtnämnden som svarar på frågan: Vilket/vilka utvecklingsmål för kulturen i Lindesbergs kommun är viktigast för dig/ditt parti att få med i Tillväxtnämndens utvecklingsmål?

“Premiera kulturavsfrämjande arbete. Tydligt lyfta fram det nationella och lokala kulturarvet – sevärdheter och upplevelser som exempelvis Stripa gruva. Det är även viktigt att vi demokratisk i nämnden kommer överens om utvecklingsmålen långsiktigt.”

…………………

Lindesbergs kommuns nuvarande politiska organisation.

Tillväxtnämnden är från 1 januari 2021 en egen nämnd med ansvar för bland annat kommunal kultur- och fritidsverksamhet i Lindesbergs kommun.

Kultur | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in