Sakta upp­hämtning för flyg­trafiken i landet – så ser det ut på Örebro flygplats

By on 18 november, 2021

Flygtrafiken i landet ökar igen efter covid 19-pandemin, men upphämtningen är långsam.

Under oktober gick något fler flyg än månaden innan, men forfarande färre än hälften av det normala.

Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes förra veckan.

I oktober landade 75 reguljär- eller charterflyg på Örebro flygplats och därutöver två taxiflyg. Totalt reste omkring 400 passagerare till och från flygplatsen.

I hela landet var antalet passagerarflyg i oktober hälften av det väntade för månaden.

900 inställda flyg

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av oktober 2021 landade totalt 1 345 flyg på Örebro flygplats. Det är omkring 900 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Nedgången i flygande är har nu varat så länge, att den ger en märkbar effekt på svenskarnas totala utsläpp av växthusgaser. Tidigare i år analyserade Newsworthy och Sveriges Natur svenskarnas minskade flygande under pandemins nio första månader, och fann då att utsläppen från svenskars flygresor under den perioden varit omkring fem miljoner ton koldioxidekvivalenter mindre än vad som kunde ha väntats utan pandemi – en minskning av flygets klimatpåverkan med drygt 80 procent.

Örebro län
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Fotnoter
1 De senaste fem årens trend framräknad med minstakvadratmetoden.
Se Sveriges Natur: Flygande efter pandemin för en beskrivning av hur vi räknat på flygets klimatpåverkan – https://www.sverigesnatur.org/aktuellt/flyget-efter-pandemin/

You must be logged in to post a comment Login