Sämre relation under lågkonjunkturen

By on 3 januari, 2023
Bild: Nordax Bank

Var fjärde svensk tror de får en sämre relation under lågkonjunkturen. När svenskarna får mindre pengar att röra sig med till följd av skenande elpriser, dyrare livsmedel och höjda räntor utmanas parrelationerna.

En ny Novus-undersökning visar att var fjärde svensk tror att deras relation kommer påverkas negativt av lågkonjunkturen.

Man går mot sämre ekonomiska tider, vilket kommer påverka både svenskarnas privatekonomi och relationer. För att ta reda på hur relationer påverkas av lågkonjunkturen har Nordax Bank och Novus gjort en undersökning med par som bor tillsammans. Den visar att var fjärde svensk tror att deras relation kommer påverkas negativt av en lågkonjunktur. Resultatet skiljer sig dock mellan könen. Kvinnor (28 procent) tror i högre utsträckning än män (21 procent) att relationen påverkas negativt. 

– Det förvånar mig inte alls att kvinnor är extra oroliga eftersom kvinnor tyvärr ofta har anledning att oroa sig mer över ekonomin än män pga lägre inkomst och längre föräldraledighet, bland annat. Därför är det superviktigt att man tar sig tid att prata igenom parekonomin, annars riskerar jämställdheten gå åt fel håll. Det gäller även när man tvingas prioritera bland fritidsintressen, restaurangbesök, take away-kaffe och smarta-hem-prylar – det måste göras rättvist och jämställt, säger Hanna Belander, marknadschef på Nordax Bank. 

Undersökningen visar också att ekonomi och samliv hänger ihop. Var sjunde tror att sexlivet påverkas negativt om man inte pratar pengar med sin partner, dubbelt så många kvinnor som män. Dessutom kan partnerns syn på pengar påverka attraktionen både positivt och negativt.

Mest attraktivt är det när den man lever med värnar för en jämlik ekonomi (63%) samt att man kan prata om den gemensamma ekonomin (47%). Nära var femte man anser dessutom att det är attraktivt när partnern har ett eget sparande.

– Det är lätt att tro att samtal om ekonomi och relationer dödar romantiken, men det kan faktiskt vara precis tvärtom. Hushållsbudget och ekonomiska kalkyler låter kanske inte supersexigt, men rättvisa och samsyn minskar risken för konflikter som dödar lusten i relationen. Det ju bättre att vara proaktiv och ta tag i saker som skaver innan det blir till ett stort problem, förklarar Hanna. 

Redan tidigare i år har Nordax Bank, genom den årliga Relationsrapporten, även undersökt hur ekonomi och boende påverkar svenskarnas relationer. Rapporten visar att kvinnor är de som är mest utsatta vid en separation eller skilsmässa och tvingas stanna kvar i relationer de vill lämna på grund av ekonomiska förutsättningar. Dessutom har de svårare att hitta nytt boende efter en separation. 

Sverige
Örebronyheter

Källa Nordax Bank
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Nordax Bank. Syftet med undersökningen är att kartlägga om och hur relationen påverkas av en sämre ekonomi. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Totalt gjordes 1284 intervjuer med personer som är gifta eller i en samborelation mellan 20 – 26 okt 2022.

You must be logged in to post a comment Login