SJ fortsätter driva lokförarskola i egen regi

By on 15 juli, 2023
Bild: SJ

Bristen på lokförare i Sverige kommer att kvarstå under flera år framåt, SJ har därför beslutat att fortsätta driva lokförarskola i egen regi så länge behovet finns.

Bristen på lokförare i Sverige kommer att hålla i sig under flera år framåt, och det är tydligt att utbildningsplatserna inom YH-skolorna inte kommer att räcka till för att möta behovet av nya förare. SJ har därför beslutat att fortsätta bedriva lokförarskola i egen regi som ordinarie verksamhet så länge behovet kvarstår.

Efter årsskiftet 2024 startar två kurser med totalt 32 elever och den takten kommer sedan att hållas årligen. Basen för utbildningen kommer att bli Hagalund i Solna, men tanken är att också utveckla en hybridlösning som kan möjliggöra distansstudier.

– Det finns många fördelar med lokförarskola i egen regi. Bland annat har vi redan sett att vi får en högre kunskapsnivå på våra egna elever och det ger en mer robust kompetensförsörjning. Dessutom kan vi få bra synergieffekter i utbildningen till fordonsoperatör, eftersom den till viss del innehåller samma utbildningsdelar som lokförarutbildningen, säger Anna Lycke som är projektledare.

Sedan tidigare är fyra kurser igång och efter sommaren 2023 startar ytterligare två kurser, en i Hagalund och en i Göteborg. Rekrytering till utbildningarna 2024 kommer att starta under hösten 2023.

Annonser för de nya utbildningarna publiceras i slutet av denna vecka, och ansökningstiden är öppen till 18 augusti.

Sverige
Örebronyheter

Källa: SJ

You must be logged in to post a comment Login